Jak co roku Instytut Studiów Kulturowych UwB przygotowuje Szlachetną Paczkę!

Zapraszamy do wspólnego stworzenia kulturoznawczej Paczki wszystkie zainteresowane osoby.

23795931 10155777021863614 4534416763069243653 n

 

W tym roku jesteśmy św. Mikołajami dla Pani Grażyny.

Pani Grażyna jest od 11 lat rozwiedziona i żyje samotnie w wynajmowanym pokoju. Miała trzech synów ale z powodu trudnej sytuacji rodzinnej i braku warunków do życia została sama. Boryka się z depresją oraz chorobami, które utrudniają jej codzienne życie. Przeszła operację na kamienie oraz posiada orzeczenie o niepełnosprawności II stopnia. Pani Grażyna utrzymuje się z zasiłku, którego wysokość (z dodatkami) wynosi 1300 zł. Po opłaceniu miesięcznych kosztów które wynoszą około 830 zł pozostaje jej na życie 470 zł.

Pani Grażyna pomimo trudnej przeszłości i życiowych doświadczeń jest pełna nadziei, że to co najlepsze dopiero przed nią. Lubi spacery, oglądanie filmów oraz imprezy przy ratuszu. Marzy o tym by być zdrowa i nie traci również nadziei na to, że znajdzie jeszcze przyjaciela, z którym będzie mogła spędzać czas i dzielić wspólne życie. Kobieta jest wdzięczna za to że żyje i za to co ma choć niewiele tego jest.

Trzy kluczowe potrzeby:

 1. 1. kurtka i buty

Brak kurtki na zimę i butów. Zakup pozwoli zaoszczędzić pieniądze.

 1. 2. Zestaw garnków

Pani Grażyna korzysta z garnków współlokatorki, nie posiada swoich

 1. 3. żywność

zakup żywności odciąży budżet

To bardzo ważne byśmy mogli spełnić wyróżnione trzy kluczowe potrzeby.

Aby było to możliwe prosimy o wpłaty na konto. Ze względu na sytuację epidemiczną prosimy o wpłaty przelewem, ale możliwe jest też dokonanie wpłaty w sekretariacie kulturoznawstwa, p.8B,

 do 06 grudnia 2021 do godziny 12.00.

dane do przelewu:

nr konta: 43 1020 1332 0000 1502 0972 3232

tytuł wpłaty: Szlachetna Paczka 2021

Karolina Wierel

 1. ul. Marczukowa 13D

15-724, Białystok

Pozostałe potrzeby:

Żywność trwała : Ryż, Cukier, Olej, Dżem, Owoce i warzywa w puszkach,miód gryczany

Środki czystości: Specjalne wymagania: proszek persil – uczulenie,

Mydło / żel myjący , Szampon, Płyn do płukania, Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Płyny czyszczące

Odzież: Kurtka (Zimowe) Rozmiar: XXL, Uwagi: szeroka, czerwona,

Obuwie: Adidasy, Rozmiar: 43, Uwagi: rozmiar 43/44

Wyposażenie mieszkania: Rozmiar kołdry i pościeli 160x200, Kołdra, Pościel (poszwy, prześcieradło), Poduszka, Ręczniki

Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego: Suszarka, wyciskarka do owoców, wyciskarka do czosnku, garnki na kuchenkę gazową

Sprzęt elektroniczny niezbędny do nauki lub pracy zarobkowej

Uwagi: telefon komórkowy może być używany, stary jest zepsuty, a był to jedyny kontakt ze światem, pani nie posiada komputera ani telewizora

Szczególne upominki: torebka

 

Z nadzieją i pozdrowieniami,

Alicja Kisielewska,

Karolina Wierel

Ewa Czykwin

Justyna Grądzka


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 


Monika Kostaszuk-Romanowskadeziluzja monika
Deziluzja w dramcie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego

 

Książka dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej odznacza się rzadko spotykaną precyzyjnością przemyśleń, wyłożonych przejrzyście i elegancko. Autorka wykorzystała w niej swoje szerokie i niezbyt często łączące się kompetencje: teoretyka literatury, teatrologa, znawcy romantyzmu i twórczości Słowackiego, dodając do nich zmysł krytyczny, umiejętność syntezy i subtelność analiz. Problematykę rozprawy na pierwszy rzut oka można umieścić w od dawna eksplorowanym kręgu rozważań o teatralnej formie polskiego dramatu romantycznego, nad którym – zwłaszcza nad arcydziełami trójcy wieszczów – zaciążyło „fatum niesceniczności”. Jednakże w książce o deziluzji Autorce udało się ustanowić własne pole badawcze – w dramatach romantycznych dostrzegła swoistą, nową formę, ukształtowaną przez, jak określa to trafnie we wstępie, „przymusową swobodę twórczą” – teatralność i zarazem świadomość braku dostępu do sceny. W przypadku Słowackiego dr Kostaszuk-Romanowska wychwyciła zjawisko swoistej gry poety z teatralizacją, wzięcie jej w „autotekstowy nawias”, zamierzając prześledzić, jak „rezygnacja z kreowania w dziele złudzenia prawdziwości paradoksalnie zbliża dzieło do prawdy”, szczególnej „prawdy aktu tworzenia, statusu twórcy”, jego światoobrazu i poglądów na sztukę. Taka autotematyczna, a zarazem radykalnie przewartościowująca mity perspektywa, zbliża dzieło Słowackiego do debat dwudziestowiecznej awangardy. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Kiślak, prof. IBL PAN)


Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich 
i filmowych przełomu XX i XXI wieku

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH