Dnia 27.01 (ten czwartek) o godz. 8:30 w sali C.02 w budynku Wydziału Nauk o Edukacji odbędzie się pokaz filmów Międzynarodowego Festiwalu filmów krótkometrażowych - AZYL.
Pokaz jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych a wstęp jest wolny.
Poniżej informacje o Festiwalu (wraz z tytułami prezentowanych filmów) a w załączniku plakat.
Poster eng AJ v1www
Festival AZYL - International festival of short film - is a unique event in Slovakia as well as in Central Europe. We create a space for presenting the authors of short films and video clips. Our main goal is not only to carefully prepare the competition itself, but the ambition to create a platform which will ensure the promotion of the artists to the professional and general public alike. We offer the viewers both online presentation of the movies and classic screenings. You can look forward to screenings of competitive sections, but also the best shorts from Oscars, Cannes, Karlove vary festival and from the V4 countries. The tour of screenings is happening every year across Slovakia and abroad.
On this link you can find competition regulation https://festivalazyl.sme.sk/competition-rules/ but the call for 2022 has not opened yet.
List of movies that are included in Best of Azyl 2021 section:
1 MINUTE FILM
1. So sick / Tak choré -> Emma Daelman, BELGIUM
2. Red Light / Červené svetlo -> Blake Simpson, USA
3. S13P15A / S13P15A -> Jesús Loniego, SPAIN
4. Absence / Neprítomnosť -> Céline Ribard, UK
5. "One" / “Sám” -> Roman Sinitsyn, RUS
6. Delivery! / Donáška! -> Maayan Sophia Weisstub, UK
7. Successful game / Úspešná hra -> Elina Pupina, Ukrajine
8. Nineth / Deviaty -> Ian Guinzburg, Franco Festa, Tomás Perez, Argentina
9. Pedidos (Orders) / Objednávky -> Roberto I. Ercolalo, SPAIN
10. Wall of kindness / Stena láskavosti -> Hamidreza Hidaji, IRAN
5 MINUTES FILM
Back to the West / Naspäť na západ -> Boris Hadzija / GERMANY
Big Touch / Veľký dotyk -> Christopher Tenzis / USA
Freedom / Sloboda -> Zarina Mukhitdinova / Russia
AUTOPORTRÉT / Autoportrét -> Antónia Bisová / Slovakia
Uki /Uki -> Moema Umann / USA
St. Honoré / Koláč St. Honoré -> Yotam Laor / Israel
Perfect Blend / Perfektná zmes -> Aaron Fisher / USA
Close your eyes and look at me / Zatvor si oči a pozri sa na mňa -> Andrea Castoldi / Italy
Requiem for Syria / Requiem za Sýriu -> Jonathan Kloberdanz, Erinn Clancy / USA
Danzamatta / Danzamatta -> Vanja Victor Kabir Tognola / Switzerland
VIDEOCLIPS
1. Rollcall BLACKPITCH / Rollcall BLACKPITCH -> Karolina Wyrwal, Giacomo Corvaia / GERMANY
2. Part Twelve / Dvanásta časť -> Taisia Deeva / GERMANY
3. Wolves / Vlci -> Marina Uzelac / CROATIA

OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 


Monika Kostaszuk-Romanowskadeziluzja monika
Deziluzja w dramcie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego

 

Książka dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej odznacza się rzadko spotykaną precyzyjnością przemyśleń, wyłożonych przejrzyście i elegancko. Autorka wykorzystała w niej swoje szerokie i niezbyt często łączące się kompetencje: teoretyka literatury, teatrologa, znawcy romantyzmu i twórczości Słowackiego, dodając do nich zmysł krytyczny, umiejętność syntezy i subtelność analiz. Problematykę rozprawy na pierwszy rzut oka można umieścić w od dawna eksplorowanym kręgu rozważań o teatralnej formie polskiego dramatu romantycznego, nad którym – zwłaszcza nad arcydziełami trójcy wieszczów – zaciążyło „fatum niesceniczności”. Jednakże w książce o deziluzji Autorce udało się ustanowić własne pole badawcze – w dramatach romantycznych dostrzegła swoistą, nową formę, ukształtowaną przez, jak określa to trafnie we wstępie, „przymusową swobodę twórczą” – teatralność i zarazem świadomość braku dostępu do sceny. W przypadku Słowackiego dr Kostaszuk-Romanowska wychwyciła zjawisko swoistej gry poety z teatralizacją, wzięcie jej w „autotekstowy nawias”, zamierzając prześledzić, jak „rezygnacja z kreowania w dziele złudzenia prawdziwości paradoksalnie zbliża dzieło do prawdy”, szczególnej „prawdy aktu tworzenia, statusu twórcy”, jego światoobrazu i poglądów na sztukę. Taka autotematyczna, a zarazem radykalnie przewartościowująca mity perspektywa, zbliża dzieło Słowackiego do debat dwudziestowiecznej awangardy. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Kiślak, prof. IBL PAN)


Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich 
i filmowych przełomu XX i XXI wieku

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH