269570887 10160171631805799 3483674900817741136 n
 
 
Uwaga studenci III roku studiów I stopnia oraz studenci studiów magisterskich. Isobar, z którym Instytut Studiów Kulturowych prowadzi współpracę, otworzył rekrutację do programu stażowego na rok 2022. Warto podjąć dodatkową aktywność i zdobyć cenne umiejętności już teraz!
 
INFORMACJE O STAŻU
Wymiar czasowy – 3 miesiące (wymiar godzinowy: 80h miesięcznie)
Miejsce odbycia stażu – biuro Isobar Poland w Białymstoku, ul. Magazynowa 2 IIp. (w zależności od sytuacji pandemicznej, możliwa
współpraca w formie hybrydowej - częściowo na miejscu, częściowo zdalnie).
Wynagrodzenie – staż płatny – 1600 zł brutto / 80h, umowa zlecenie.
 
CEL STAŻU
Zdobycie wiedzy na temat prowadzenia komunikacji marki z fanami w serwisach społecznościowych, poznanie specyfiki mediów
społecznościowych, raportowania z prowadzonych działań oraz wykorzystywanych w agencji narzędzi. Zdobycie pierwszych
doświadczeń związanych z pracą w agencji kreatywnej, zbudowanie kompetencji umożliwiających pracę w dziale Social Customer
Care Isobar Poland.
 
PROGRAM STAŻU
Obejmuje przejście przez zakres kompetencji działu Social Customer Care Isobar Poland i poznanie specyfiki obsługiwanych w
ramach działu projektów - stażysta będzie miał możliwość dołączenia do zespołów prowadzących komunikację z użytkownikami
serwisów społecznościowych i zdobywanie doświadczenia przy aktualnie prowadzonych projektach. Przewidujemy również
możliwość odbycia części stażu w innych zespołach funkcjonujących w ramach oddziału Isobar w Białymstoku (dział Content
Creative, dział Content Edition, dział Monitoringu).
 
OFERUJEMY
- Przedstawienie schematu funkcjonowania agencji, struktury firmy oraz podziału kompetencji.
- Możliwość zdobycia doświadczenia przy obsłudze znanych marek (m.in. Philips, McDonald’s, Jeronimo Martins Polska).
- Zapoznanie z wykorzytywanymi w ramach działu narzędziami - prezentacja narzędzi, obsługa. Omówienie możliwości, jakie daje
monitorowanie platform społecznościowych oraz sieci.
- Zapoznanie ze specyfiką komunikacji w social media (z rozróżnieniem na poszczególne platformy komunikacji - Facebook,
Instagram, Youtube, Twitter).
- Kryzys w social media, zarządzanie kryzysem a kreowanie wizerunku marki - omówienie na przykładach.
- Pozyskiwanie i selekcja danych (za pomocą dedykowanych narzędzi) na temat postrzegania poszczególnych marek przez fanów.
Przygotowywanie (na podstawie zebranych danych) raportów na zlecenie Klientów.
- Kategoryzowanie danych pobranych do narzędzi, tworzenie treści, prowadzenie komunikacji w imieniu marek, realizacja innych
zadań zleconych przez klientów – wszystkie zadania realizowane we współpracy z członkami zespołu Isobar z dłuższym stażem.
- Po odbyciu stażu istnieje możliwość kontynuowania współpracy.
 
REKRUTACJA
I etap rekrutacji – przesłanie aplikacji do dn. 20.02.2022 Aplikacje należy składać pod adresem: http://bit.ly/staze2022
II etap rekrutacji – marzec – spotkanie rekrutacyjne – rozmowa + test
 
KONTAKT
Paulina Sawicka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 734 471 417
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY ISOBAR POLAND

OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 


Monika Kostaszuk-Romanowskadeziluzja monika
Deziluzja w dramcie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego

 

Książka dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej odznacza się rzadko spotykaną precyzyjnością przemyśleń, wyłożonych przejrzyście i elegancko. Autorka wykorzystała w niej swoje szerokie i niezbyt często łączące się kompetencje: teoretyka literatury, teatrologa, znawcy romantyzmu i twórczości Słowackiego, dodając do nich zmysł krytyczny, umiejętność syntezy i subtelność analiz. Problematykę rozprawy na pierwszy rzut oka można umieścić w od dawna eksplorowanym kręgu rozważań o teatralnej formie polskiego dramatu romantycznego, nad którym – zwłaszcza nad arcydziełami trójcy wieszczów – zaciążyło „fatum niesceniczności”. Jednakże w książce o deziluzji Autorce udało się ustanowić własne pole badawcze – w dramatach romantycznych dostrzegła swoistą, nową formę, ukształtowaną przez, jak określa to trafnie we wstępie, „przymusową swobodę twórczą” – teatralność i zarazem świadomość braku dostępu do sceny. W przypadku Słowackiego dr Kostaszuk-Romanowska wychwyciła zjawisko swoistej gry poety z teatralizacją, wzięcie jej w „autotekstowy nawias”, zamierzając prześledzić, jak „rezygnacja z kreowania w dziele złudzenia prawdziwości paradoksalnie zbliża dzieło do prawdy”, szczególnej „prawdy aktu tworzenia, statusu twórcy”, jego światoobrazu i poglądów na sztukę. Taka autotematyczna, a zarazem radykalnie przewartościowująca mity perspektywa, zbliża dzieło Słowackiego do debat dwudziestowiecznej awangardy. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Kiślak, prof. IBL PAN)


Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich 
i filmowych przełomu XX i XXI wieku

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH