41LeQ1g 6FL. AC

Trzeci rok z rzędu Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce prowadzi nabór do programu asystentów językowych w Hiszpanii. Program ten jest skierowany do bardzo szerokiego grona odbiorców: osób z wyższym wykształceniem lub studentów ostatniego lub przedostatniego roku studiów i polega na pracy w hiszpańskim systemie edukacji w roli asystenta na lekcjach konwersacji z języka angielskiego.

Program rozpoczął się kilkadziesiąt lat temu, i ze względu na ciągłe zapotrzebowanie na tego typu asystentów w Hiszpanii, przed laty została otwarta możliwość przyjmowania osób niebędących native speakerami, ale znających ANGIELSKI na znakomitym poziomie.
Korzystając z tej możliwości, obywatele polscy lub inni legalnie przebywający w Polsce mogą aplikować. Nie są wymagane żadne szczególne kwalifikacje, a poziom znajomości języka angielskiego można akredytować za pomocą oficjalnych dyplomów i certyfikatów lub poprzez rozmowę kwalifikacyjną. Warunki programu mogą się nieznacznie różnić w zależności od wspólnoty autonomicznej, ale ogólna zasada jest taka, że ​​asystenci mają 12 GODZIN PRACY TYGODNIOWO, za co otrzymują rekompensatę w wysokości 700€
MIESIĘCZNIE. Asystentowi zawsze będzie towarzyszył nauczyciel prowadzący dany przedmiot i będzie on przede wszystkim starał się
współpracować w ćwiczeniach z zakresu konwersacji, które zostaną mu przydzielone, oraz wspierać nauczyciela na lekcji. Jedną z atrakcji
tego programu jest to, że jest on kompatybilny z każdą inną działalnością (akademicką lub zawodową, płatną lub nie), ponieważ pozostawia dużo wolnego czasu. Pozwala również na
całkowitą integrację asystenta zarówno w szkole, jak i w środowisku. Jest to jeden z najlepszych sposobów na poznanie hiszpańskiego systemu edukacji, od tzw. środka, jak i na wspaniałe zanurzenie się w języku w bardzo sprzyjających warunkach.

W zeszłym roku wyjechało sześćdziesięciu kandydatów, którzy już korzystają z tego doświadczenia i niektórzy z nich poprosili o
przedłużenie. W tym roku mamy 60 miejsc. Jeżeli kandydaci się sprawdzą, jest prawdopodobne, że program ten pozwoli na wysyłanie do
Hiszpanii coraz większej liczby polskich asystentów. Dlatego też prosimy o współpracę w rozpowszechnianiu tej informacji wśród potencjalnych zainteresowanych osób. Współpracownicy, absolwenci, z którymi pozostajecie w kontakcie… W czasach pandemii nie zawsze jest
łatwo dotrzeć do wszystkich potencjalnych odbiorców naszych programów, a ten na pewno jest tego wart.

Wszystkie informacje w tym zakresie można znaleźć na stronie internetowej naszego biura oraz na oficjalnej stronie programu (z
instrukcjami, tutorialami i innymi dokumentami przetłumaczonymi na język angielski).

Kontakt w języku polskim, angielskim lub hiszpańskim, telefonicznie pod
numerem 226 269 811 lub e-mailem pod adresem
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wszystkie informacje można znaleźć na następującym linku w usłudze
Google Drive [1].

------
[1] https://drive.google.com/drive/folders/19P7_8qHszAGY4JodD2JLq2YRnnY-l5U_?usp=sharing
[2] https://owa.mecd.es/OWA/redir.aspx?SURL=VEcgWse10gT_WDlFGHzTsL33scQBJ4jyevjXeE0kstCR-aorDqrSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBtAGUAYwBkAC4AZwBvAGIALgBlAHMALwBwAG8AbABvAG4AaQBhAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mecd.gob.es%2fpolonia

-- 


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 


Monika Kostaszuk-Romanowskadeziluzja monika
Deziluzja w dramcie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego

 

Książka dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej odznacza się rzadko spotykaną precyzyjnością przemyśleń, wyłożonych przejrzyście i elegancko. Autorka wykorzystała w niej swoje szerokie i niezbyt często łączące się kompetencje: teoretyka literatury, teatrologa, znawcy romantyzmu i twórczości Słowackiego, dodając do nich zmysł krytyczny, umiejętność syntezy i subtelność analiz. Problematykę rozprawy na pierwszy rzut oka można umieścić w od dawna eksplorowanym kręgu rozważań o teatralnej formie polskiego dramatu romantycznego, nad którym – zwłaszcza nad arcydziełami trójcy wieszczów – zaciążyło „fatum niesceniczności”. Jednakże w książce o deziluzji Autorce udało się ustanowić własne pole badawcze – w dramatach romantycznych dostrzegła swoistą, nową formę, ukształtowaną przez, jak określa to trafnie we wstępie, „przymusową swobodę twórczą” – teatralność i zarazem świadomość braku dostępu do sceny. W przypadku Słowackiego dr Kostaszuk-Romanowska wychwyciła zjawisko swoistej gry poety z teatralizacją, wzięcie jej w „autotekstowy nawias”, zamierzając prześledzić, jak „rezygnacja z kreowania w dziele złudzenia prawdziwości paradoksalnie zbliża dzieło do prawdy”, szczególnej „prawdy aktu tworzenia, statusu twórcy”, jego światoobrazu i poglądów na sztukę. Taka autotematyczna, a zarazem radykalnie przewartościowująca mity perspektywa, zbliża dzieło Słowackiego do debat dwudziestowiecznej awangardy. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Kiślak, prof. IBL PAN)


Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich 
i filmowych przełomu XX i XXI wieku

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH