Harmonogram rekrutacji na studia kulturoznawcze

Etapy postępowania w sprawie przyjęcia na studia

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja uzupełniająca*

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

01.06.–

07.07.2021 r.

24.08.–16.09.

2021 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin/rozmowę).

09–14.07.

2021 r.

21.09.2021 r.

Ogłoszenie    kandydatom    wyników     postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

16.07.2021 r.

od godz. 14.00

22.09.2021 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby wydziału/instytutu.

19–21.07.

2021 r.

do godz. 14.30

23–24.09.

2021 r.

do godz. 14.00

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

23.07.2021 r.

od godz. 14.00

27.09.2021 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).

26.07.2021 r.

do godz. 14.30

28.09.2021 r.

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

28.07.2021 r.

od godz. 14.30

29.09.2021 r.

od godz. 14.30

Posiedzenie    Uczelnianej    Komisji        Rekrutacyjnej                       – protokoły

29.07.2021 r.

30.09.2021 r.

 

*Rekrutacja zostanie uruchomiona w przypadku niewyczerpania liczby miejsc w rekrutacji podstawowej na poszczególnych kierunkach studiów.

 

Etapy postępowania w sprawie przyjęcia na studia

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja uzupełniająca*

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

01.06.– 25.07.

2021 r.

24.08.–16.09.

2021 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin/rozmowę).

28.07.2021 r.

21.09.2021 r.

Ogłoszenie    kandydatom    wyników     postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

30.07.2021 r.

od godz. 14.00

22.09.2021 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby wydziału/instytutu.

02–03.08

2021 r.

do godz. 14.30

23–24.09.

2021 r.

do godz. 14.00

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

04.08.2021 r.

od godz. 14.30

27.09.2021 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).

05.08.2021 r.

do godz. 14.30

28.09.2021 r.

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

06.08.2021 r.

od godz. 14.00

29.09.2021 r.

od godz. 14.30

Posiedzenie   Uczelnianej   Komisji   Rekrutacyjnej       – protokoły

06.08.2021 r.

30.09.2021 r.

*Rekrutacja zostanie uruchomiona w przypadku niewyczerpania liczby miejsc w rekrutacji podstawowej na poszczególnych kierunkach studiów.

 

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie