Studia podyplomowe "Menadżer kultury"


Studia przygotowują do pracy menadżera kultury w instytucjach kultury i przy organizacji wydarzeń kulturalnych. Program studiów wyposaża słuchacza w ogólną wiedzę kulturoznawczą (zwłaszcza dotyczącą procesów dokonujących się w kulturze współczesnej), wiedzę specjalistyczną dotyczącą takich dziedzin jak np. zarządzanie, marketing czy komunikacja w kulturze cyfrowej, a także w zróżnicowane umiejętności praktyczne użyteczne w organizowaniu działalności instytucji kultury i przygotowywaniu wydarzeń kulturalnych. Studia mają formę niestacjonarną. Rozpoczynają się w marcu 2021 r. Zjazdy odbywają się 2 razy w miesiącu (piątki w godzinach popołudniowych oraz soboty).


Czas trwania: dwa semestry – 166 godz.  

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń

Wymagania dotyczące wykształcenia kandydata: studia wyższe II stopnia lub jednolite magisterskie

NIE POBIERAMY OPŁATY REKRUTACYJNEJ

Opłaty: 4030 zł – za dwa semestry (w 4 ratach po 1007,50 zł. każda)


KONTAKT:

Kierownik Studiów: dr Monika Kostaszuk-Romanowska

mail: m.romanowska@uwb.edu.pl

Sekretariat studiów: mgr Ewa Czykwin

mail: e.czykwin@uwb.edu.pl    tel. 85 745-72-86

Dane teleadresowe: 15-328 Białystok, ulica Świerkowa 20, pokój B8

Plan studiów podyplomowych "Menadżer kultury"

 

L.P. Nazwa zajęć Kod zajęć USOS Punkty ECTS Egzamin / zaliczenie

RAZEM

W

Ć

S

1

Antropologia kultury

430-SPK-1ANK

2

egzamin

20

20

   

2

Kultura Podlasia

430-SPK-1KPO

2

zaliczenie

10

 

10

 

3

Polityka kulturalna państwa

430-SPK-1PKP

1

zaliczenie

6

 

6

 

4

Prawo autorskie

430-SPK-1PRA

1

zaliczenie

4

 

4

 

5

Źródła finansowania kultury i pozyskiwanie funduszy

430-SPK-1ZFK

2

zaliczenie

10

 

10

 

6

Placówka kultury - organizacja i zarzadzanie

430-SPK-1PLK

2

zaliczenie

10

 

10

 

7

Potrzeby kulturalne i odbiorcy kultury

430-SPK-1PKO

2

zaliczenie

10

 

10

 

8

Partnerstwo publiczno-prywatne

430-SPK-1PSP

1

zaliczenie

6

 

6

 

9

Planowanie strategiczne w pracy menadżera kultury

430-SPK-1PSM

2

zaliczenie

10

 

10

 

10

Organizacja wydarzeń kulturalnych

430-SPK-1OWK

2

zaliczenie

20

 

20

 

11

Współczesny marketing w kulturze

430-SPK-1WMK

2

egzamin

20

10

10

 

12

Strategie komunikowania w pracy menadżera kultury

430-SPK-1SKM

2

zaliczenie

10

 

10

 

13

Nowe technologie w pracy menadżera kultury

430-SPK-1NTM

2

zaliczenie

10

 

10

 

14

Seminarium dyplomowe

430-SPL-1SEMM

10

egzamin

20

   

20

OGÓŁEM

 

33

 

166

30

116

20