Wtorkowe zajęcia z mgr Karolem Więchem (Analiza przekazów audiowizualnych) są odwołane i będa odrobione w innym terminie,

5 kwietnia o 9:45 w sali 158 odbędzie się spotkanie z pracownikami Biura Karier UwB. Spotkanie potrwa około 10 minut, a po nim, zgodnie z planem zajęć, odbędzie się wykład z historii kultury. 

Uwaga I r. I st. kulturoznawstwa

Terminy egzaminów poprawkowych:

  • mitologie europejskie u dra Krzysztofa Korotkicha – 20 lutego (poniedziałek) o godz. 13.00 w pokoju 75;
  • literatury i kultury krajów sąsiednich u prof. Wandy Supy – 1 marca (środa) o godz. 11.15 w pokoju 65.

 

 

Uwaga II r. I st. kulturoznawstwa

 

  • Egzamin poprawkowy z teorii kultury (ustny) u prof. Krzysztofa Arcimowicza odbędzie się 23 lutego (czwartek) o godz. 9.15 w pokoju 1.23 (WPiP).
  • Poprawa z podstaw komunikacji międzykulturowej u prof. Doroty Misiejuk odbędzie się 23 lutego o 12.30. Przed egzaminem należy poinformować Panią Profesor mailowo o woli poprawy.

 

Uwaga I r. II st. kulturoznawstwa

Terminy egzaminów poprawkowych:

  • język angielski u mgr Anny Hlebowicz-Kozioł –  22 lutego (środa) o godz. 18.15 w sali 151;
  • komunikacja społeczna u prof. Doroty Misiejuk – 23 lutego o 12.30. Przed egzaminem należy poinformować Panią Profesor mailowo o woli poprawy.

 


 

TERMINY EGZAMINÓW – poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 2016/2017

  Nazwa przedmiotu P / U Wykładowca Termin Miejsce
I rok I stopnia
1. Wstęp do filozofii U Dr hab. Sławomir Raube 27 II, 15:30 p. 63 WF
2. Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa P Prof. Alicja Kisielewska 28 II (wtorek), 11:30 s. 158 WF
4. Literatura i kultura krajów sąsiednich U Prof. Wanda Supa 1 III, 11:15 p. 65 WF
5. Mitologie europejskie U Dr Krzysztof Korotkich 27 II, 13:00 p. 75 WF
II rok I stopnia
1. Metodologia badań kulturoznawczych --- Dr Ewa Kępa 23 II  12.00-13.00 (dyżur) p. 1.23 WPiP
2. Komunikacja kulturowa P Prof. Alicja Kisielewska 28 II (wtorek), 11:30 s. 158 WF
3. Teoria kultury U Dr hab. Krzysztof Arcimowicz 23 II, godz. 9.15 p. 1.23 WPiP
4. Telewizja w kulturze (spec. MiK) P Prof. Alicja Kisielewska 1 III (środa), 14:45 s. 158 WF
5. Teoria i historia public relations (spec. RiPR) --- Dr hab. Andrzej Kisielewski --- ---
III rok I stopnia
1. Problemy organizacji kultury w zjednoczonej Europie --- Dr Ewa Kępa 23 II  12.00-13.00 (dyżur) p. 1.23 WPiP
2. Sztuka nowych mediów (spec. MiK) --- Dr Wojciech Siwak --- ---
3. Prawo prasowe i autorskie (spec. RiPR) --- Mgr Marcin Szurpicki --- ---
I rok II stopnia
1. Język angielski --- Mgr Anna Hlebowicz-Kozioł 22 II, 18:15 s. 151 WF
Język niemiecki --- Mgr Dorota Żmudzka --- ---
Język rosyjski --- Mgr Anna Kulik --- ---
2. Filozofia kultury U Dr hab. Sławomir Raube 27 II, 15:30 p. 63 WF
3. Metody badań kulturoznawczych --- Dr Ewa Kępa 23 II  12.00-13.00 (dyżur) p. 1.23 WPiP
4. Marketing internetowy (spec. KwMC) --- Dr Marek Kruk --- ---
5. Komunikacja społeczna (spec. KwMC) --- Dr hab. Dorota Misiejuk 23 II od 12.30; prośba o wcześniejszy kontakt mailowy p. 1.23 WPiP

* Informacje o pozostałych terminach dostępne u wykładowców.

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie