I rok I stopnia

prof. Andrzej Kisielewski Antropologiczne Podstawy Kulturoznawstwa wtorek 18.02.2020 godz. 18:30 s. B5

prof. Wanda Supa Literatura i kultura krajów sąsiednich wtorek 25.02.2020 godz. 9:30 s. B6

II rok I stopnia

prof. Alicja Kisielewska Telewizja w kulturze środa 26.02.2020 godz. 9:00 s. B9

prof. Alicja Kisielewska Komunikacja kulturowa czwartek 27.02.2020 godz. 15:30 s. B6

I rok II stopnia

dr Karolina Wierel Metody badań kulturoznawczych środa 26.02.2020 godz. 9:00 s. B6

II rok II stopnia

prof. Andrzej Kisielewski Antropologia Kultury wtorek 18.02.2020 godz. 18:30 s. B5


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie