Uwaga studenci kulturoznawstwa

Zajęcia z prof. Ewą Katarzyną Citko do dnia 23.12.2020 r. zostają odwołane. Zostaną odrobione w następujących terminach:


Konwersatorium I rok I stopnia Problemy współczesnego świata i ich odbicie w filmie:
13.01 godz. 17.10
20.01 godz. 17.10

27.01 godz. 17.10

III rok I stopnia Metody analizy dzieła filmowego:
11.01 godz. 10.15
13.01 godz. 13.45
18.01 godz. 10.15

20.01 godz. 13.45
25.01 godz. 10.15
 01.02 godz. 10.15

I rok II stopnia Seminarium magisterskie I:
11.01 godzina 13.45
18.01 godz. 13.45
25.01 godzina 13.45
01.02 godz. 13.45
01.02 godz. 15.15

I rok II stopnia Historia filmu polskiego:

11.01 godzina 12.00
 25.01 godzina 12.00

I rok II stopnia Przegląd teorii filmowych:
18.01 godzina 12.00
01.02 godzina 12.00

Wszystkie nowe terminy są dostępne w planiście.


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie