Dyżur w trakcie sesji egzaminacyjnej (konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams):

Dyżur opiekuna I roku II stopnia (https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aef4dfd4b1bc34fc78e59893dcfcde9a5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=80b23411-481a-4d45-9636-ae7ee97f68e4&tenantId=76762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d):
wtorek (22.06.2021) 10.00-10.45
piątek (25.06.2021) 10.00-10.45

Konsultacje (https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a361fffba09144c4ebd1c0ef817e81e12%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b2ecd71b-e864-4ca1-b69a-60819c19fc5d&tenantId=76762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d):
wtorek (22.06.2021) 10.45-11.30
piątek (25.06.2021) 10.45-11.30


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie