Objazd naukowy jest przede wszystkim dla studentów I roku I stopnia (związany z przedmiotem Życie kulturalne) oraz dla studentów II roku II stopnia – specjalizacja: Kultura Podlasia. Uczestnictwo jest traktowane jako udział w poniedziałkowych zajęciach.

Jeśli będą wolne miejsca, mogą jechać także studenci II roku I stopnia i I roku II stopnia.

        

Trasa objazdu: Białystok – Sokółka – Bohoniki – Krynki – Kruszyniany – Supraśl – Białystok.   

    

Wyjazd sprzed gmachu Wydziału Filologicznego  – godz. 12.00, powrót – ok. 20.00.         

Koszt – 10 zł (wstęp do odwiedzanych miejsc i ubezpieczenie).        

Liczba miejsc ograniczona – 40.   

    

Zapisy na listę w sekretariacie Kulturoznawstwa.

 

Szczegóły objazdu zostaną przekazane w przyszłym tygodniu.


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie