20160511 201710

 11 maja 2016 roku na terenie Wydziału Pedagogiki i Psychologii      Uniwersytetu w Białymstoku został  zrealizowany projekt „Prawie    Kino” - inicjatywa Niezależnego Zrzeszenia Studentów, w którą były  zaangażowane również studentki kulturoznawstwa (Sylwia Kondzior  i Izabela Żukowska). Wydarzenie  zostało stworzona po to, by  zaznajomić młodych ludzi z ambitnym i wartościowym kinem.


 Studenci obejrzeli film w reżyserii Ryszarda Bugajskiego  „Przesłuchanie”. W trudną tematykę filmu  wprowadziło widzów  dwóch zaproszonych gości: dr Tomasz Adamski (ceniony białostocki  filmoznawca,  wykładowca akademicki i reżyser pracujący z  twórcami z całego świata) oraz dr Maciej Białołus (autor wielu  publikacji filmowych, również wykładowca). Po filmie odbyła się  długa dyskusja nad filmem. 

 

 Dzięki Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, które objęło w tym roku „Prawie Kino” patronatem honorowym  uczestnicy wydarzenia wzięli udział w konkursie i otrzymali nagrody - płyty DVD.

 


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie