Katarzyna Turowicz z Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego w Sejnach najlepiej napisała test podczas okręgowego etapu I Konkursu Wiedzy o Mediach. O udział w etapie centralnym, który odbędzie się w Warszawie w dniach 20-21 marca 2015 r., rywalizowało ponad 50 uczniów podlaskich szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodami w konkursie są m.in. indeksy na Uniwersytet w Białymstoku.

Laureaci II etapu I Konkursu Wiedzy o Mediach, zakwalifikowani do etapu centralnego, według zdobytych miejsc: 

1. Katarzyna Turowicz - Liceum Ogólnokształcące im. Szymona Konarskiego w Sejnach
2. Daniel Paszko - Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Sokółce 
3. Dawid Nowicki - IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
4. Dominika Nowicka - II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 
5. Róża Gajek - VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 
6. Michał Piotr Kułakowski - Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Sokółce 
7. Ewelina Daria Dobosz - II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 
8. Karolina Tworkowska - I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
9. Karolina Cewkowicz - IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 
10. Karolina Kujałowicz - VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 

Nagrodą za zajęcie I miejsca, oprócz zakwalifikowania się do centralnego etapu Konkursu, był tablet ufundowany przez Bank BZ WBK oraz książki poświęcone mediom. 

Nagrodą za zajęcie II i III miejsca, oprócz zakwalifikowania się do centralnego etapu Konkursu, jest dwutygodniowy staż w programie  „Obiektyw” w  TVP Białystok. 

Nagrodą za zajęcie IV miejsca, oprócz zakwalifikowania się do centralnego etapu Konkursu, jest dwutygodniowy staż w prasie regionalnej ufundowany przez firmę Media Regionalne. 

Pozostałych sześciu laureatów etapu okręgowego oprócz zakwalifikowania się do centralnego etapu Konkursu nagrodzono książkami poświęconymi mediom i pamiątkami. 

Ponadto wyróżniono nagrodami książkowymi: 
• VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku jako szkołę, z której największa liczba uczniów zakwalifikowała się do II etapu konkursu
• mgr. Włodzimierza Wawulskiego z II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim jako nauczyciela, który był opiekunem największej liczby uczniów zakwalifikowanych do II etapu 
• mgr Martę Makowską z Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego w Sejnach jako nauczyciela/opiekuna zwycięzcy II etapu konkursu 
• Michał Piotr Kułakowski – ucznia Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Sokółce jako autora najlepszej pracy pisemnej w I etapie konkursu 
• Paulinę Oksiejczuk – uczennicę Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku jako autorkę najlepszej pracy multimedialnej w I etapie konkursu 

Serdecznie gratulujemy! 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie www.kwm.uwb.edu.pl  


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie