Paczka

Drodzy Studenci!

Pracownicy Kulturoznawstwa przygotowują w ramach Szlachetnej Paczki pomoc dla rodziny, w której znajduje się samotna matka z dwójką dzieci. Jeżeli chcielibyście Państwo włączyć się w przygotowanie paczki, zapraszamy.

Co jest potrzebne: odzież, żywność, środki czystości
Do kiedy: czwartek do 15:30
Szczegóły: w sekretariacie Kulturoznawstwa, pokój 63

Stwórzmy wspólną PACZKĘ KULTUROZNAWCÓW!


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie