godz rektorskie

 

Na wniosek Parlamentu Studentów Uniwersytetu w Białymstoku, rektor UwB, dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB ogłosił w dniu 22 grudnia od godz. 15.00 godziny rektorskie.

Studenci wnioskowali o to w związku ze Świętami Bożego Narodzenia i potrzebą dojazdu do dalszych regionów Polski. Ferie zimowe na uczelni trwają od 23.12.2016 do 8.01.2017.  


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie