P1030214a14 grudnia 2016 roku studenci II roku kulturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku poznawali tradycje i zwyczaje związane ze zbliżającą się Chanuką. Na zaproszenie dr Barbary Olech i prof. Anny Kieżuń przybyła Lucy Lisowska – przedstawicielka Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie na Białystok i Podlasie.

 

Omówiła ona kontekst historyczny i religijny święta, opowiedziała, jak się świętuje Chanukę, jakie są tradycyjne potrawy. W blasku świec chanukowych młodzież częstowała się pączkami, grała w drejdle, słuchała świątecznych piosenek, niektóre z nich śpiewała. Odczytano także jedno z opowiadań Bashevisa Singera.


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie