Miło nam poinformować, że jury Nagrody im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ w składzie: prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), Tomasz Burek, prof. Wojciech Kudyba, Antoni Libera, prof. Wojciech Ligęza, obradujące w dniu 5 czerwca b.r. postanowiło przyznać Nagrodę ORFEUSZA MAZURSKIEGO Pani dr hab. Katarzyna Citko, prof. UwB za tomik poezji zatytułowany "Post tenebras lux", który ukazał się w tym roku w Wydawnictwie Uniwersyteckim Trans-humana.

Pani dr hab. Katarzyna Citko, prof. UwB jest kulturoznawczynią, specjalistką w zakresie filmoznawstwa i pełni funkcję kierownika Zakładu Kulturoznawstwa na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB.
Nagroda ORFEUSZA jest obecnie najważniejszą nagrodą poetycką w Polsce.

Post tenebras Lux


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie