23 marca 2017 r. o godz. 14.00 w auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB przy ul. Świerkowej odbędzie się „Czytanie Sienkiewicza”. Przygotowała je młodzież z Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej przy ZS „Polska Macierz Szkolna” w Grodnie pod kierunkiem dr Ireny Czerniak (nauczycielki języka polskiego i redaktorki strony internetowej „Pomysł na polski”), włączając się w jubileuszowe obchody Roku Sienkiewicza poza granicami kraju.
Impreza – objęta patronatem honorowym Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie – odbyła się 26 listopada 2016 roku w sali multimedialnej konsulatu.
Białostockie spotkanie jest powtórzeniem listopadowego, grodzieńskiego wydarzenia.


Serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu.

 

Semkiewicz1


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie