W dniach 26-28 kwietnia 2017 roku w Katedrze Designu na Wydziale Komunikacji Socjologii i Kultury Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu w Mińsku odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna zatytułowana Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования. Jej współorganizatorami i uczestnikami byli pracownicy Zakładu Edukacji Wizualnej (prof. UwB, dr hab. szt. Marzanna Morozewicz, dr hab. Andrzej Kisielewski) oraz Zakładu Kulturoznawstwa (prof. UwB, dr hab. Katarzyna Citko, prof. UwB, dr hab. Krzysztof Arcimowicz, dr Ewa Kępa, dr Tomasz Adamski, dr Wojciech Siwak, mgr Mariola Wojtkiewicz) z nowopowołanego Międzywydziałowego Instytutu Kulturoznawstwa i Sztuki UwB.

Uczestnicy konferencji zaprezentowali wyniki swoich badań w formie otwartych wykładów, a także przeprowadzili warsztaty ze studentami kierunku Дизайн na uniwersytecie w Mińsku. W ramach konferencji odbyła się również wystawa fotografii pt. Martwe natury autorstwa dr hab. szt. Marzanny Morozewicz, prof. UwB. Dokumentacja działań praktycznych oraz teksty wystąpień uczestników tego międzynarodowego spotkania zostaną wkrótce opublikowane w wydawnictwie pokonferencyjnym przygotowywanym przez pracowników Katedry Designu Uniwersytetu w Mińsku.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Designu BPU w Mińsku zostali zaproszeni do odwiedzenia naszego Uniwersytetu w przyszłym roku akademickim i uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej – tym razem przygotowywanej przez pracowników Zakładu Kulturoznawstwa Międzywydziałowego Instytutu Kulturoznawstwa i Sztuki UwB.

 

minsk1

Pracownicy Zakładu Kulturoznawstwa i Zakładu Edukacji Wizualnej MIKiS UwB w przerwie obrad.

 

Dr hab. Andrzej Kisielewski podczas wykładu otwartego pt. Obrazy w kulturze marketingu.

 

Otwarcie wystawy fotografii pt. Martwe natury autorstwa dr hab. szt. Marzanny Morozewicz, prof. UwB.

 

Studenci kierunku Дизайн podczas otwarcia wystawy fotografii pt. Martwe natury autorstwa dr hab. szt. Marzanny Morozewicz, prof. UwB.

 

Mgr Mariola Wojtkiewicz prowadząca warsztaty ze studentami kierunku Дизайн.

 

Dr hab. Andrzej Kisielewski i doc. Iwan Januszewicz Dziekan Wydziału Komunikacji Socjologii i Kultury BPU w Mińsku - podczas zakończenia konferencji.


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie