ZAKŁAD KULTUROZNAWSTWA

SAMORZĄD STUDENTÓW WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UwB

 

MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ

NA WYDARZENIA ARTYSTYCZNE „WYKŁADOWCY STUDENTOM”

W RAMACH DNI WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 12 i 13 CZERWCA 2017 r.

W AULI WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

PONIEDZIAŁEK 12 CZERWCA 2017 r.

Godz.

 

Spektakl muzyczny „Niepokój – niepewność”

Reżyseria: mgr Mariola Wojtkiewicz

Studenckie Koło Teatralne „Stukot”

 

 

WTOREK 13 CZERWCA 2017 r.

Godz. 16:00 – 17:00

 

Filmowe podróże.

Prezentacja filmów autorskich: dr Tomasz Adamski

 

Godz. 17:00 – 18:00

 

Wieczór autorski – słowo i dźwięk

Twórczość poetycka: prof. Katarzyna Citko

Recital wokalny: mgr Irena Szawiel,

(akompaniament: Anna Kisielewska)

 

 

 

 

W imieniu organizatorów

Prof. Katarzyna Citko


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie