Rektor i Senat Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018, która odbędzie się 10 października 2017 r. o godz. 12.00 w Auli Wydziału Prawa ul. Mickiewicza 1.

Program uroczystości:

 • Hymn państwowy
 • Otwarcie, powitanie Gości
 • Wystąpienie Rektora dr. hab. Roberta Ciborowskiego, prof. UwB
 • Wręczenie dyplomów honorowych
 • Wręczenie Nagrody Santander Universidades
 • Immatrykulacja studentów i doktorantów
 • Uroczyste wykonanie Gaude Mater Polonia
 • Wręczenie Medalu Uniwersytetu w Białymstoku i nadanie tytułu Zasłużony dla Uniwersytetu
 • Wystąpienia przedstawicieli Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów
 • Wykład inauguracyjny prof. Bogusława Śliwerskiego "Edukacja (w) demokracji"
 • Uroczyste wykonanie Gaudeamus

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie