Szanowni Państwo,

Nowy projekt reformy min. Jarosława Gowina proponuje m.in. ograniczenie listy dyscyplin naukowych, w tym kulturoznawstwa. Dlatego prosimy wsystkich, dla których kultura ma znaczenie, kulturoznawców (tych obecnych i przyszłych), instytucje, oranizacje oraz zwykłych uczestników życia kulturalnego o zapoznanie się z listem protestacyjnym Polskiego Towarzysztwa Kulturoznawczego.

Jak czytamy w Proteście:

"W wymiarze badawczym kulturoznawcy byli w ostatnich dekadach środowiskiem, które jako pierwsze zaangażowało się w badania obszaru pamięci kulturowej, społecznej funkcji muzeów oraz związanych z nimi praktyk wystawienniczych i kuratorskich. Podejmowaliśmy pionierskie badania nad kulturą cyfrową oraz kulturą wizualną. Zajmowaliśmy się kulturami regionalnymi i lokalnymi w relacji do kultury narodowej, a także praktykami kulturowymi dzisiejszego miasta. Z wyników tych badań korzysta obecnie wiele instytucji".

Prosimy Państwa o wsparcie tej inicjatywy.

Pełny tekst APELU

Jednoczesnie zachęcamy do wspierania nas poprzez elektroniczną petycję:

https://www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_dyscypliny_kulturoznawstwa#form


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie