4plakatOWoMBialystok 001

 

Rozkład dnia będzie wyglądał następująco:

11:30 – 12:00 – Przybycie uczestników na Wydział Filologiczny s. 47

12:00 – 12:15 – Uroczyste przywitanie uczestników przez Panią prof. Alicję Kisielewską. Otwarcie komisyjne koperty z testem.

12:15 - 13:15 - test s. 47

13:15 – 14:00 - catering s. 48

14:00 – 14:45- wykład prof. Katarzyny Citko

15:00 – 15:30 – Ogłoszenie wyników testu. Uroczyste wręczenie nagród.

 

 


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie