W ramach czasopisma "Amor Fati" oraz Fundacji „dzień dobry! kolektyw kultury” został ogłoszony konkurs na prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie) w dwóch kategoriach:

➡️ nauki humanistyczne i społeczne,
➡️ nauki ścisłe i techniczne.

Głównym zamierzeniem konkursu jest: wyróżnienie prac dyplomowych młodych badaczy w celu nagrodzenia ich pracy oraz rozpowszechnianie wartościowych tekstów naukowych, których życie kończy się zazwyczaj na zamknięciu w archiwum uczelni.

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane trzy prace w każdej kategorii.
1. pierwsze miejsce: publikacja online w „Bibliotece Amor Fati” + wydanie wersji drukowanej,
2️. drugie miejsce: publikacja online w „Bibliotece Amor Fati”,
3️. trzecie miejsce: publikacja online w „Bibliotece Amor Fati”.

Przy ocenie prac przez kapitułę konkursową będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) znaczenie postawionego i analizowanego problemu,
b) sposób rozwiązania problemu, innowacyjność i oryginalność zaproponowanych rozwiązań,
c) poprawność i jasność użytych metod naukowych i założeń,
d) stopnień odwoływania się do prac na podobny temat i jasność w wykazywaniu własnego wkładu do przedstawianego zagadnienia,
e) merytoryczność polemiki (obiektywność, intersubiektywność – nie zaś charakter osobisty),
f) spójność tekstu,
g) poprawność językowa.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca
Rozstrzygnięcie konkursu: 15 maja (w razie dużej liczby zgłoszeń termin ten może zostać przesunięty)
Publikacja prac: do końca września 2018

Regulamin, kryteria oceny prac oraz karta zgłoszeniowa znajdują się pod tym linkiem:
http://www.amorfati-journal.com/fundacja-ddkk/konkurs-prace-dyplomowe/

 
Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2081614182071982/
 

Jeśli to możliwe, prosilibyśmy o przekazanie tej wiadomości studentom z Państwa Uniwersytetu. Uprzejmie dziękujemy za pomoc!

Z wyrazami szacunku
Kamil M. Wieczorek
Prezes Zarządu Fundacji "dzień dobry! kolektyw kultury"

NIP: 6272750959
REGON: 367131657
KRS: 0000674930

Numer konta bankowego (PLN): 80 1750 0012 0000 0000 3723 0464
Numer konta bankowego (EURO): 21 1750 0012 0000 0000 3863 4631
Nazwa banku: Raiffeisen Polbank
Kod SWIFT: RCBWPLPW


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie