Lucy Lisowska - prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Izrael - podczas wręczenia dyplomów studentkom i studentom II roku kulturoznawstwa UwB.

Jak dowiadujemy się ze strony interenetowej Centrum: "Bez nich trudno byłoby nam sprawnie przeprowadzić X Festiwal Kultury Żydowskiej "Zachor - Kolor i Dźwięk". Już myślimy o czerwcowym XI Festiwalu. I... Oczywiście, liczymy na pomoc wolontariuszy"!

Gratulujemy naszym studentom i zachęcamy do wspierania tak świetnych inicjatyw.

 

Przypominamy, że Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Izrael za swój cel przyjmuje m.in.

  • dbałość o dziedzictwo kultury żydowskiej
  • pielęgnowanie i propagowanie tradycji i kultury żydowskiej i izraelskiej
  • popularyzacja dobrych kontaktów między narodami
  • współudział w inicjowaniu i koordynacji bezpośrednich kontaktów, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów młodzieży z Izraela z młodzieżą z Polski
  • prowadzenie prelekcji i spotkań mających na celu przełamywanie wzajemnych uprzedzeń , barier

Studenci kulturoznawstwa nie tylko działają w ramach wolontariatu przy organizowaniu Festiwalu "Zachor - Kolor i Dźwięk", ale też częstą goszczą Panią Prezes na swoich zajęciach, poznając specyfikę kultury żydowskiej.


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie