Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na uroczystość nadania tytułów doctora honoris causa prof. dr hab. Alinie Kowalczykowej i dr hab. Halinie Krukowskiej, prof. senior. 

W dn. 11 kwietnia o godz. 12.00 w Auli Wydziału Filologicznego i Wydziału Historyczno-Socjologicznego na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się nadanie tytułów doctora honoris causa prof. dr hab. Alinie Kowalczykowej i dr hab. Halinie Krukowskiej, prof. senior, zasłużonym dla białostockiego środowiska humanistycznego cenionym badaczkom literatury romantyzmu. W uroczystości wezmą udział m. in. przedstawiciele władz miasta i województwa podlaskiego, przedstawiciele środowisk humanistycznych z polskich uczelni i inni zaproszenie goście oraz społeczność akademicka UwB.

Uroczystość nadania tytułów doctora honoris causa uświetni koncert zespołu „Non Terminum” w składzie: Zbigniew Stępniak (bas, basso profondo), Irina Grachowska, Dymitr Kazeka, Aleksander Woroniszcze. W programie m.in. utwory S. Moniuszki, S. Karłowicza, F. Schuberta, P. Bułachowa,
J. Bocka w opracowaniu na głos solo, bałałajkę, akordeon guzikowy i fortepian. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Program uroczystości

• Hymn państwowy
• Otwarcie uroczystego posiedzenia Senatu przez JM Rektora dr. Hab. Roberta Ciborowskiego, prof.UwB
• Laudacja Promotora prof. dr hab. Bogusława Nowowiejskiego
• Uroczysta Promocja Doktora Honoris Causa prof. dr hab. Aliny Kowalczykowej
• Laudacja Promotora prof. dr hab. Jarosława Ławskiego
• Uroczysta Promocja Doktora Honoris Causa dr hab. Haliny Krukowskiej, prof. senior UwB
• Ad multos annos
• Wykład Doktora Honorowego prof. dr hab. Aliny Kowalczykowej
• Wykład Doktora Honorowego dr hab. Haliny Krukowskiej, prof. senior UwB
• Gaude Mater Polonia
• Spotkanie koktajlowe
• Koncert zespołu „Non Terminum” (rozpoczęcie około godz. 14.30)

 

jwf


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie