GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest m. in. wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy studenckiej i naukowej pomiędzy Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez nasze stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób.

Zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków do zgłaszania się na letni kurs języka niemieckiego Tandem GFPS 2017. Jest to polsko-niemiecka wymiana wakacyjna, organizowana we współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży i bliźniaczą organizacją niemiecką GFPS e. V. Termin zgłoszeń upływa 20.05.2017. Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 17.08. - 2.09 w Sławie, niedaleko Zielonej Góry.

W kursie weźmie udział 20 uczestników z Polski i 20 uczestników z Niemiec. Ideą naszego projektu jest połączenie nauki języka oraz poznanie kultury kraju sąsiada poprzez codzienne rozmowy w parach polsko-niemieckich. Oprócz zajęć lekcyjnych z native speaker'ami zaplanowany został bogaty program kulturalno-naukowy. Po więcej informacji zapraszamy na: http://www.gfps.pl/tandem/ oraz https://www.facebook.com/events/932930920200586/ 

Tandem GFPS 2018


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie