Stan posiadania naszego Instytutu powiększył się o półprofesjonalną lustrzankę cyfrową Nikon D200. Aparat będzie wykorzystywany na warsztatach dra Tomasza Adamskiego, jednak poza czasem zajęć wszyscy studenci kulturoznawstwa zainteresowani tworzeniem fotografii mogą aparat wypożyczyć; w sprawie wypożyczenia prosimy kontaktować się z dr Adamskim.

Aparat był używany przez mieszkającego w Kanadzie entuzjastę fotografii Davida Hillocka, który później oddał go prof. Andrzejowi Kisielewskiemu. Profesor z kolei w imieniu Davida, któremu bardzo dziękujemy, przekazał nikona do użytku studentom.

 

nikonD200


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie