IMG 0185

 

17 maja 2018 r. w Galerii Arsenał odbyły się warsztaty artystyczne w ramach przedmiotu "Sztuka współczesna - wybrane zagadnienia", który prowadzi dr hab. szt. Marzanna Morozewicz, prof. UwB  na I roku I stopnia kulturoznawstwa. Nasi studenci poznali tam metodę audiodeskrypcji, czyli werbalnego opisu dzieł sztuki (treści wizualnych) osobom niewidomym i słabowidzącym.
Studenci (mając zasłonięte oczy) wysłuchali opisu wybranych prac z aktualnie prezentowanych wystaw w Arsenale: Anny Zaradny "Soundless" oraz Jiříego Černický'ego "Spirytualizm
naukowy". Po zdjęciu opasek na oczy konfrontowali swoje wyobrażenia prac z ich rzeczywistym wyglądem, poznając przy tym główne zasady tworzenia audiodeskrypcji.

 


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie