Czy kulturę można poznawać tylko w murach uczelni? Zdecydowanie nie!

Studenci I roku kulturoznawstwa wzięli udział w objeździe naukowym Na szlaku wielu kultur.

Mogli przyjrzeć się wielokulturowości Podlasia z różnych perspektyw.  Szczególnie interesująca jest wiedza dotycząca polskich Tatarów i Żydów, których wpływ na na region był niegdyś znaczący. Ważny jest także dialog pomiędzy kulturą Wschodu i Zachodu.

Kolejnym argumentem przemawiającym za objazdami naukowymi jest fakt, że mają charakter integracyjny :)

 


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie