Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, czyli Dnia Nauczyciela, składamy wszystkim dydaktykom serdeczne życzenia. Bez nauczyciela nie ma ucznia ( i vice versa), a bez uczenia się - rozwoju. Każdy z nas na pewno pamięta takiego pedagoga, który zmienił nasz sposób patrzenia na otaczający świat, wszczepił zamiłowanie do jakiejś dziedziny naukowej, zmobilizował, pochwalił, ale też "konstruktywnie zganił". Właśnie takim świetnym nauczycielom - uczącym z pasją - serdeczne dzięki!

 

pexels photo 635529


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie