UNADJUSTEDNONRAW thumb 1afe

 

15 października odbył się wyjazd naukowy studentów pierwszego roku kulturoznawstwa w ramach zajęć z Kultury Podlasia
Studenci mieli możliwość obejrzenia w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej interesujących wystaw stałych prezentujących wybrane zagadnienia kultury Podlasia. Życie codzienne mieszkańców wsi pokazane poprzez zachowane od zniszczenia przedmioty, narzędzia, wyposażenie i budynki okazało się podróżą w świat, którego już nie ma.
Podczas wspólnego ogniska był czas na dzielenie się wrażeniami, przemyśleniami i integrację.
Następnym punktem wyjazdu była synagoga w Tykocinie. Zwiedzanie synagogi zostało połączone z fascynującą opowieścią o kulturze mieszkańców Podlasia, po których zostały jedynie ślady i nieliczne pamiątki.
Przed nami kolejne wyjazdy i objazdy!


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie