Miło nam poinformować, że jeden z pracowników Międzywydziałowego Instytutu Kulturoznawstwa i Sztuki – mgr Karol Więch - został zgłoszony do tegorocznej edycji plebiscytu „Nauczyciel na medal” organizowanej przez „Kurier Poranny” i „Gazetę Współczesną”. Akcja prowadzona jest pod patronatem Jerzego Leszczyńskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego. Głos na mgra Więcha można oddać na stronie

https://poranny.pl/p/kandydat/mgr-karol-wiech,267407/

medal pudelko


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie