UNADJUSTEDNONRAW thumb 1b93

W zeszłym tygodniu III rok kulturoznawstwa przygotował dla swoich młodszych kolegów wyjątkowe, kulturoznawcze otrzęsiny. Nie zabrakło pracy zespołowej, podczas tworzenia mapy myśli, w formie kolażu,dotyczącej kultury oraz kreatywności w trakcie tworzenia definicji słów, które każdy kulturoznawca musi znać. Na koniec III rok opowiedział o tym jak wyglądają studia, jak zrobić notatki i co w kulturoznawstwie piszczy. 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie