GALERIA NOWE SKRZYDŁO. WYSTAWA FOTOGRAFII ZNAKI REALNOŚCI

Andrzej Kisielewski

Wystawa jest prezentacją fotografii powstałych podczas dokumentowania wiosną 2018 roku pozostałości kultur indiańskich w Stanach Zjednoczonych – w rejonie nazywanym Four Corners obejmującym stany Nowy Meksyk, Colorado i Arizona. Są one świadectwem
podróży śladami Aby’ego Warburga, historyka sztuki, uważanego za prekursora współczesnej nauki o obrazie pojmowanej jako Kulturwissenschaft, jak również pioniera badań interdyscyplinarnych. Fotografie przedstawiają świadectwa dwóch opozycyjnych wobec siebie realności. Jedną tworzyły kultury indiańskie, których wyznacznikami są ruiny budowli wznoszonych w skalnych szczelinach olbrzymich kanionów i na płaskich jak stoły szczytach
gór, nazywanych mesas, a także ryty naskalne; można je postrzegać jako świadectwa trwania kulturowego od co najmniej trzydziestu tysięcy lat. Drugą realność tworzy nowoczesna cywilizacja techniczna, której wymownym wyznacznikiem jest historyczna Route 66 –
legendarna szosa łącząca część wschodnią Stanów Zjednoczonych z jej częścią zachodnią –
z przydrożnymi motelami, barami, stacjami benzynowymi, reklamami i wrakami samochodów.

Otwarcie wystawy: czwartek, 6 grudnia, godzina 17.00.
Po otwarciu odbędzie się wykład autora wystawy – w sali C02 (na parterze) o godzinie 17.30 – zatytułowany: Aby Warburg, historia sztuki i świat Indian Pueblo.

Andrzej Kisielewski – historyk sztuki, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, pracownik
Międzywydziałowego Instytutu Kulturoznawstwa i Sztuki UwB.

 

spr1


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie