Serdecznie zapraszamy w najbliższy piątek na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukowę Obrazy miasta- miasto w obrazach, której organizatorem jest Koło Naukowe Kulstruktra działajace przy Instytucie Studiów Kulturowych UwB.Partnerem konferencji jest czasopismo naukowe Media i Społeczeństwo z Bielska-Białej: www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl

 

Poniżej zamieszczamy program konferencji. 

 

9.00: Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10.45: Otwarcie Konferencji

11.00: Sesja nr 1

Panel I

Literackie portrety miast s.46

Panel II

Miasta wyobrażone

s.47

Panel III

Miejski dyskurs medialny

s.48

mgr Małgorzata Kafel (UJ) - Symfonia wielkiego miasta. Symultanizm i Stimmung w Manhattan Transfer Johna Dos Passosa.

Piotr Sosiński (UwB) – Coruscant, czyli wizja miasta-planety w uniwersum Gwiezdnych Wojen.

lic. Kamila Piotrowska (UwB) - Miasto jako przestrzeń użytkowania mediów.

mgr Karolina Najgeburska (UG) - Paryż „z jego złotą aurą, i z jego szarym wątpieniem” – paryskie pejzaże literackie Adama Zagajewskiego.

mgr inż. Bartosz Śliwecki (PB) - Minimalizacja przestrzeni miejskich w świecie interaktywnych gier komputerowych na podstawie analizy wybranych przykładów.

Kamil Styś (UwB) – Podlaska bitwa na memy. Kulturowo-historyczna rywalizacja o prymat w regionie na przykładzie Białegostoku i Łomży.

mgr Marta Siekierska (UAM) - Literackie portrety Odessy.

mgr Viktoryia Bartsevich (UW) - Mitologiczne zaświaty w Once Upon a Time.

mgr Zuzanna Nueve-Eglise (UŚ) - W stronę przestrzeni przeżywanej? Obraz metropolii w dyskursie elit symbolicznych.

mgr Ludwika Chojnacka (UWr) - Drohobycz – małe miasto wielkich spraw.mgr

mgr Julia Kula (UMCS) - W obliczu katastrofy: podziemne miasta jako ostatnia ostoja ludzkości w wybranych powieściach post-apokaliptycznych.

 Magdalena Grynczel (Instytut Sztuki PAN) – Miasto jako przekaźnik kultury – „pogranicznicy kultury”.

12.40-13.00: Przerwa kawowa

13.00: Sesja nr 2

Panel IV

Miasta dawniej

s.46

Panel V

To, co niewidoczne

s.47

Panel VI

Widmo miejskości

s.48

mgr Joanna Gillmeister (UG) - Wpływ karnawału na lokalną społeczność i przestrzeń miejską dawnej Wenecji.

mgr Alicja Ozga (UG) - Ukryte miasta  – ukryte w mieście. Miejskie tajemnice w japońskim folklorze i kulturze popularnej.

mgr Dominika Olga Stankiewicz (UwB) - Z ruin i zgliszczy. O Stolicy Poli Gojawiczyńskiej.

mgr Adam Panasiuk (KUL) - Na pograniczu Litwy i Korony. Społeczno – gospodarczy obraz miasteczka Sławatycze w świetle inwentarzy (1679 – 1764).

mgr Barbara Janusz (UwB) – Cmentarze nie-ludzkie.

mgr Anna Gawryś (UŚ) - Polis i jego zmora. Miasto jako kształt i problem Zachodniego rozumu.

mgr Barbara Szczepańska (UWr) - O politycznych i ideologicznych interpretacjach przestrzeni i architektury na przykładzie przemian znaczenia opolskiego Ostrówka w XX wieku.

mgr Grzegorz Całek (UW) - Obraz codzienności miasta – obserwacje z komunikacji publicznej.

Aleksandra Urbaniak (UAM) - „Miasto owo piekielne… już cię przechodzi mrowie”. Odsłony toposu civitas diaboli w literaturze włoskiego średniowiecza.

mgr Łukasz Wieczyński (US) - Szczecin wielokulturowy na łamach „Pograniczy”.

mgr Joanna Pankau (UAM) - Miejskie/artystyczne asamblaże. Mapowanie i nowe możliwości przestrzenne.

mgr Paweł Otręba (UŚ) - Mały Izrael. Obraz Warszawy w Królu Szczepana Twardocha.

14.40-16.00: Przerwa obiadowa

16.00: Sesja nr 3

Panel VII

Lektura miasta inaczej

s.46

Panel VIII

Miasto w kadrach

s.47

Panel IX

Codzienność miasta

s.48

mgr Katarzyna Zagólska (UJ) - Złe dźwięki. Krajobraz dźwiękowy Krakowa w literaturze końca XIX i początku XX w.

mgr Mateusz Florczak (UG) - Miasto w kadrze pamięci. O stambulskiej fotonarracji w autobiograficznej prozie Orhana Pamuka, Stambuł. Wspomnienia i miasto.

inż. Małgorzata Kozak (PL) – Humanizacja przestrzeni osiedli wielkopłytowych.

mgr Agata Chodań (UW) - Postrzeganie miasta przez pryzmat światopoglądu: obraz i tożsamość miasta w tekstach piosenek hip-hopowych, na przykładzie Warszawy

mgr Maja Rogala (UwB) - Obraz Białegostoku w fotografii Bolesława Augustisa.

inż. Patryk Kaczmarek (UAM) - Prywatyzacja przestrzeni? Ogródki przyblokowe poznańskich blokowisk.

mgr Jakub Janusz (UwB) – O problemach obrazowania miast w grach komputerowych.

lic. Urszula Janoszuk (UW) - Życie i praca w uniwersalnym mieście. Fotomontaż dadaistyczny jako obraz międzywojennej miejskości.

inż. Krystian Koliński (UAM) - Transformacja w mieście. Zmiany obrazu miasta na przykładzie Leszna.

lic. Karolina Wasiluk (KUL) - Pesymistyczne wizje miast w literaturze wczesnego XX wieku na przykładzie ,,Ziemi jałowej” T.S.Eliota oraz prac Jamesa Joyce’a.

mgr Karol Więch (UwB) – Fragmentaryzacja miasta w dokumentalnym filmie awangardowym.

lic. Piotr Gardynik (UPwK) - Komunikacja miejska w Nowej Hucie, w kontekście urbanistycznym i architektonicznym jednej z dzielnic Krakowa.

17.40:  Podsumowanie obrad. Zakończenie konferencji


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie