KULTUROZNAWCZE WYKŁADY GOŚCINNE

12 czerwca 2019 roku Międzywydziałowy Instytut Kulturoznawstwa i Sztuki inauguruje cykl kulturoznawczych wykładów gościnnych

Są to wykłady otwarte, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Pierwszy z cyklu wykład pt. Celebryci i my, czyli zarządzanie sławą wygłosi wybitny medioznawca i kulturoznawca - Prof. dr hab. Wiesław Godzic z Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS z Warszawy. Wykład odbędzie się w auli Wydziału Filologicznego UwB, Plac NZS 1 – początek o godzinie 11.30. 

CELEBRYCI I MY

Kim są główni aktorzy dzisiejszej sfery medialnej: kto jest na scenie w snopach światła? To dla nich telewizja nie jest po to, żeby ją oglądać, ale w niej występować. Nie ma wątpliwości, że tworzą nową sferę publiczną. To figury odległe wprawdzie, ale nie tak dalekie, jak boginie-gwiazdy. Często są w naszym zasięgu – takie indywidua z innej planety, ale swojskie. Nie są bohaterami, nie dokonały wielkich czynów, ale przesadą jest twierdzić, że nic nie robią – są w mediach i grają siebie będących w mediach – a to wcale nie jest łatwe.

Przedstawione zostaną wyniki najnowszego raportu (2019, NPRH, Godzic i inni, Celebryci w Polsce. Badanie interdyscyplinarne). Postawione zostaną pytania o przyszłość tego zjawiska w Polsce.

Godzic2019z


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie