Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza na cykl bezpłatnych wizyt studyjnych! Skierowane są one do animatorów kultury, pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych, osób zajmujących się edukacją kulturową, nauczycieli, edukatorów działających w sferze kultury na terenie województwa podlaskiego.
Każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie. Odwiedzimy ciekawe miejsca i spotkamy lokalnych animatorów, by wspólnie wymienić się doświadczeniami z zakresu animacji i edukacji, a do tego w każdym z miejsc będzie można wziąć udział w warsztatach!

Wizyty będą realizowane 18,19, 24, 25 października 2019 r.

Zapisy na wizyty studyjne zaplanowane 18 i 19 października 2019 r. trwają do 17 i 18 października 2019 roku do godz. 24:00, na pozostałe zgłoszenia na wizyty studyjne oczekujemy do 21 października 2019 r. do godz. 10:00.

Liczba miejsc jest ograniczona. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w tylko jednej z nich.

Zadanie Bardzo Młoda Kultura realizowane jest przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, w ramach prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=101&aiid=7773

OSTATNIE MIEJSCA NA WYJAZD DO KRASNOGRUDY!!!

unnamed111

18 października 2019 r./ wyjazd 8:00, powrót ok. 19:00
Wizyta studyjna – Krasnogruda

Białystok – podstawienie autokaru 7:45, wyjazd 8:00 (Plac Jana Pawła II, parking za zatoką autobusową przy bramie bocznej Pałacu Branickich)

Podczas wizyty w Krasnogrudzie uczestnicy poznają miejsce wyjątkowe, które sprzyja pracy ze społecznością. Dwór Czesława Miłosza tętni życiem. Odbywają się tu koncerty, warsztaty, konferencje, spotkania artystów, wystawy. Każde działanie pielęgnuje pamięć miejsca i ludzi. Tu historia przeplata się ze współczesnością, a każdemu działaniu towarzyszy współpraca, otwarcie na innego człowieka oraz szacunek do inności.

W programie wizyty zaplanowane są: Wprowadzenie w miejsce poprzez wystawę „Miłosz. Szukanie ojczyzny” oraz opowieść o działaniach edukacyjno-artystycznych opartych o pamięć i historię miejsca – prowadzenie Małgorzata Sporek-Czyżewska, przerwa kawowa oraz zajęcia warsztatowe w Pracowni Przyrody i Sztuki Przyroda Parku Krasnogrudzkiego.

  • zajęcia edukacyjno-artystyczne poświęcone drzewom, roślinom, ptakom zabytkowego parku okalającego Dwór z wykorzystaniem mikroskopu, obserwacja preparatów i okazów natury, tworzenie „biblioteki zdjęć mikroskopowych” oraz samodzielne wykonanie przyrodniczej pocztówki z parku krasnogrudzkiego – prowadzenie Ksenija Konopek.


     
  • Dzieciństwo. Młodość. Dojrzałość – obraz graficzny twarzy Czesława Miłosza z wykorzystaniem szablonów na lnianych torbach przy użyciu farb do tkanin – prowadzenie – Wiesław Szumiński.
    - obiad w Kawiarni Literackiej „Piosenka o porcelanie”
    - spotkanie z Zespołem Pogranicze
 
 

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie