Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie CloudNine organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Logistyki i Zakupów na najlepszą pracę dyplomową w zakresie: "media, sprzedaż, reklama". Patronatem konkursu jest TVP Telewizja Polska.

http://cloudnine.com.pl/konkursy/


Nagroda główna- złoty bilet Top Young 100*–dla finalisty konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową Roku, który zostanie najlepiej oceniony za kryterium: umiejętność-prezentacji-rozwiązania
Profesjonalne szkolenie z wystąpień publicznych – dla finalistów Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową Roku.


Zgłoszenia trwają do 25.10 jednak z możliwością przedłużenia do 31.10

Finał Konkursu odbędzie się 14.11.2019 r. w PTAK WARSAW EXPO.    

Poniżej bardziej techniczne informacje:
-ZGŁOSZENIA DOKONUJĄ STUDENCI, poprzez zarejestrowanie się tutaj:
https://rejestracja.cloudnine.com.pl/rej.php na naszej stronie.
- REGULAMIN można znaleźć pod tym linkiem: 
http://cloudnine.com.pl/regulamin/
- Na naszej stronie stronie znaleźć można również  najczęściej zadawane pytania: 
http://cloudnine.com.pl/qa/.
- PRAWA AUTORSKIE: w przypadku prac dyplomowych uczestnik rejestrując się akceptuje
zgodę (załącznik zgoda_praca_dyplomowa), w której określone są warunki wykorzystania pracy do celów Konkursów.
- RECENZJA: w przypadku prac dyplomowych niezbędna do zgłoszenia
jest RECENZJA PROMOTORA/ RECENZENTA LUB OPIEKUNA AKADEMICKIEGO (wykładowcy, który zgodzi się zrecenzować pracę).
-CO POWINNA ZAWIERAĆ RECENZJA? Powinna być zgodna z wytycznymi uczelni dotyczącymi recenzji prac dyplomowych. Wskazówki można znaleźć w załączniku.
- PREZENTACJA, której wymagamy w przypadku Konkursu na prace dyplomowe MUSI ZAWIERAĆ 9 SLAJDÓW licząc tytułowy i końcowy. Prezentacja ta posłuży finalistom do prezentowania idei prac publiczności, która zagłosuje na (jej zdaniem) najlepsze. Stąd też powinno zależeć studentom na tym, by było one ciekawe i merytoryczne.
Poniżej przedstawiamy 5 przykładowych slajdów:
1) Tytuł pracy+ autor, uczelnia, promotor, status (student x roku, absolwent)
2) Motywacja do napisania pracy / dlaczego akurat ten temat wydał się autorowi ciekawy
3) Cel pracy/ hipoteza
4) Jak został zrealizowany temat(badania/usprawnienia/metody)
5) Wniosek/ wnioski końcowy/we/ Czy i ewentualnie jak można wykorzystać wyniki pracy

-Udział w Konkursie jest bezpłatny, jednak uczestnicy pokrywają koszty transportu na finał do Warszawy.
 
 
konkurs1 1170x520


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie