1 9

 

29 października studenci oraz pracownicy naukowi Kulturoznawstwa wzięli udział w objeździe naukowym szlakiem starowierców w Polsce.
W Suwałkach uczestnicy objazdu mieli okazję spotkać się z przedstawicielami starowierców i wejść do ich świątyni – molenny, w której wysłuchali wykładu dotyczącego zasad i tradycji tego obrządku. Wielkim zaskoczeniem okazała się chrzcielnica, czyli przedmiot do chrztu niemowląt, przypominająca kształtem ogromny gar. Nastawnik zatykając dziecku nos i usta zanurza je od stóp aż po sam czubek głowy trzy razy.


Następnym punktem na szlaku były Wodziłki, położne na malowniczych terenach Suwalszczyzny. Tam uczestnicy objazdu wysłuchali wykładu o historii osady, która kiedyś była głównym ośrodkiem kultury i religii starowierców. Mogli także obejrzeć, niestety tylko od zewnątrz, molennę z 1921 roku. Do podziwiania, oprócz zabytków, były także przepiękne suwalskie krajobrazy z malowniczymi pagórkami, które jak na jesienną porę przystało mieniły się różnokolorową barwą drzew.


Ostatnim przystankiem była Buda Ruska, gdzie uczestnicy objazdu odwiedzili Galerię Fotografii Piotra Malczewskiego. Mogli tam obejrzeć wystawę poświęconą starowiercom oraz Mongolii. Klimatu wystawom nadawały zabytkowe przedmioty codziennego użytku.
Pomimo chłodu, którym przywitała Suwalszczyzna studenci przywieźli same ciepłe i miłe wspomnienia. W sekrecie, napiszemy, że już nie mogą doczekać się kolejnego objazdu.


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie