Youdin1a

Zapraszamy na wykład ojca dr. Victora Yudina p.t. „F. Dostoyevsky and F. Nietzsche on the origin of ethical values" w ramach Kulturoznawczych Wykładów Gościnnych.

Odbędzie się on 10 grudnia w godz. 13.45-15.15 w Instytucie Studiów Kulturowych na ulicy Świerkowej 20 w sali B4.

Tematyka wykładu dotyczy pytania: kim powinien się stawać człowiek? Z perspektywy analizy koncepcji F. Dostojewskiego i F. Nietzsche ukazane zostaną fundamentalne wartości moralne. Czym się różnią? W czym są zbieżne? Tej analizie porównawczej zostanie poświęcony wykład, na który serdecznie zapraszamy.

 

Victor Yudin – to wybitny teolog i patrolog, ale również diakon, na co dzień niosący posługę w parafii w Belgii. Ukończył m.in. Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven), Belgium i Université Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL), a także odbywał staż w programie TheUniversity of Newcastle upon Tyne, Religious Studies Department, Newcastle upon Tyne, United Kingdom.


Jest autorem wielu prac, m.in.:
V.YUDIN, Review on P.Théodore Papanicolaou's «La vision de la mort à la lumière des pères de l'église. Essai sur la spiritualité orthodoxe», in Augustiniana. Leuven. Peeters. 2019.
V.YUDIN, Leporius' Pelagianisme according to Cassian, in Orientalia Patristica IV.Didahia Severin Publishing. Drobeta-Turnu-Severin. 2019.
V.YUDIN, Critica adusa de Papa Leon postului maniheist in cea de-a patruzeci si doua sa predica dedicata Postului mare, in Orientalia Patristica IV. Didahia Severin Publishing. Drobeta-Turnu-Severin. 2018.
V.YUDIN, Augustine's resurrection polemics in 240-242 Easter sermons, in Acts of Theological Conference, Iasi, 2016.


Serdecznie zapraszamy na spotkanie z ojcem Victorem!


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie