Program regionalnego etapu VI edycji OLIMPIADY WIEDZY O MEDIACH


MIEJSCE: INSTYTUT STUDIÓW KULTUROWYCH
ul. Świerkowa 20
sala B4


11:45 - przywitanie uczestników Olimpiady
12:00 - test
13:00 - 13:45 - obiad
13:45 - 15:00 - wykład: Audiosfera pomiędzy naturą a technologią - dr Wojciech Siwak
15:00 - 15:35 - ogłoszenie wyników, wręczenie uczestnikom dyplomów i nagród, zakończenie zawodów

 

plakat OWM VIa


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie