SESJA EGZAMINACYJNA rozpoczyna się 5 lutego 2020 r.

 

PROWADZĄCY

NAZWA PRZEDMIOTU

KOD PRZEDMIOTU

PLANOWANA DATA EGZAMINU

nr sali

UWAGI

I rok I stopnia

 

prof. Raube Sławomir

Wstęp do filozofii

430-KS1-1WDF

10.02.2020 12:30

B5

 

prof. Kisielewski Andrzej

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa

430-KS1-1APK

07.02.2020, godz. 11.30-13.00

B5

pisemne zaliczenie ćwiczeń 31.01. o godz. 8:30.

dr Karolina Wierel

Mitologie europejskie

430-KS1-1MEU

06.02.2020 g. 10.00-11.30

B4

zaliczenie pisemne ćwiczeń I rok I stopnia cały rok

prof. Wanda Supa

Literatura i kultura krajów sąsiedzkich

0430-KS1-1LKS

11.02.2020 g. 10:00

(wtorek)

B4

 

II rok I stopnia

 

dr Karolina Wierel

Metodologia badań kulturoznawczych

0400-KS1-2MET

10.02.2020 godz.13.00-14.30

B4

 

prof. Kisielewska Alicja

Komunikacja kulturowa

0400-KS1-2KKL

05.02.2020, g.9.00-10.30

B5

 

dr Kostaszuk-Romanowska Monika

Teoria kultury

0400-KS1-2TKL

11.02.2020, g. 9.00-10.30

B5

 

prof. Kisielewska Alicja

Telewizja w kulturze

0400-KS1-2TWK

06.02.2020, g. 9.00-10.30

B5

 

dr Kondej Andrzej

Teoria i historia public relations

0400-KS1-2THP

12.02.2020, g. 10.15-11.45

B12

 

III rok I stopnia

 

dr Monika Kostaszuk- Romanowska

Problemy organizacji kultury w zjednoczonej Europie

0400-KS1-3POK

11.02.2020,
g. 10.30-12.00

B5

 

dr Siwak Wojciech

Sztuka nowych mediów

0400-KS1-3SNM

praca egzaminacyjna

mgr Przemysław Alkowski

Prawo prasowe i autorskie

0400-KS1-3PPA

     

I rok II stopnia

 

mgr Żylińska Julia

Język angielski

430-KS2-1LEKA

05.02.2020, g.12.00-14.00

B4

 

mgr Anna Kulik

Język rosyjski

430-KS2-1LEKR

05.02.2020, godz. 14.00-15.00

B5

 

prof. Raube Sławomir

Filozofia kultury

430-KS2-1FLK

10.02.2020 14:00

B5

 

dr Karolina Wierel

Metody badań kulturoznawczych

430-KS2-1MBK

11.02.2020, godz. 09.30-11.00

B6

 

dr Marek Kruk

Marketing internetowy

430-KS2-1MIT

12/02 godz. 9:00 s. 225 ul. Warszawska 63

 

prof. Irena Matus

Region i regionalizm - kulturowe problemy Podlasia

430-KS2-1RER

06.02.2020, godz14.00

B9

egzamin ustny

dr Irena Parfieniuk

Komunikacja społeczna

430-KS2-1KSP

07.02.2020

-

zaliczenie do tej daty

II rok II stopnia

 

prof. Kisielewski Andrzej

Antropologia kultury

0400-KS2-2ANK

07.02.2020, godz. 10.00-11.30

B5

 

mgr Rogala Maja

Film i fotografia w mediach cyfrowych

0400-KS2-2FFC

5.02. - 8.30 - 10.00

B4

 

dr Wojciech Siwak

Teoria telewizji

0400-KS2-2TET

praca egzeminacyjna

SESJA2020


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie