Białystok, dnia 12 lutego 2020 r.

 

w uwb kolorMAŁE

OGŁOSZENIE

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17

uprzejmie informuje, że w dniu

20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali A. 204  przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku

odbędą się wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (pracowników niesamodzielnych)
zatrudnionych na Wydziale Nauk o Edukacji oraz w Instytucie Studiów Kulturowych

 

20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Sali Rady Wydziału Nauk o Edukacji (A.202) przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku

odbędą się wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku w grupie profesorów i profesorów uczelni  zatrudnionych na Wydziale Nauk o Edukacji oraz w Instytucie Studiów Kulturowych

 


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie