1 BC IELTS TestingHere

Myślisz o pracy, studiach lub życiu za granicą? Test IELTS potwierdza znajomość języka angielskiego niezbędną do studiowania na uczelniach wyższych na całym świecie, życia i pracy w krajach anglojęzycznych.

IELTS to najpopularniejszy na świecie test sprawdzający znajomość języka angielskiego.

Teraz masz możliwość zdania egzaminu IELTS w SPNJO, Uniwersytet w Białymstoku.

Najbliższa sesja w Białymstoku:  20.06.2020

SPNJO organizuje również kurs przygotowujący do testu (20.03-12.06.2020)

w konkurencyjnej cenie.

Więcej informacji:  https://uwb.edu.pl/ielts

……………………….

Take the IELTS test in Białystok

Do you think about working, studying or living abroad?

IELTS is the world's most popular English language test that confirms the knowledge of English necessary to study at undergraduate or postgraduate levels or live and work in English-speaking countries. 

Now you can take the IELTS test at SPNJO, University of Bialystok.

Upcoming test session in Białystok:  20 June 2020

SPNJO also organizes a preparatory course for a test (20.03-12.06.2020)  at a competitive price.

More information: https://uwb.edu.pl/ielts


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie