computer display laptop tablet pc mobile phone vector 14136789

Lp.

Prowadzący

Przedmiot
i forma zajęć
(ćwiczenia, wykład, itp.).

Termin zgodnie z rozkładem zajęć

Możliwość prowadzenia zajęć w systemie zdalnym

(Wstawić TAK/NIE)

Uwagi

1.

dr Anna Augustyn

Marketing terytorialny (ćwiczenia, wykład)

13.03 Pt 8.30-10.00
20.03 Pt 8.30-10.00

TAK

Wykorzystanie platformy e-learningowej oraz USOS

2.

mgr Maja Rogala

Historia kultury

12.03 Cz 10:15-11:45
12.03 Cz 12:00-13:30

19.03 Cz 10:15-11:45
19.03 Cz 12:00-13:30

TAK

Termin:  16.03.2020  , 18.03. 2020

2.

mgr Maja Rogala

Konwersatorium Mistrzowie Kina

12.03 Cz 8:30-10:00

19.03 Cz 8:30-10:00

TAK

Termin 13.03. 2020

17.03.2020, 19.03. 2020

3.

mgr Joanna Mytnik-Daniluk

Filmoterapia w teorii i praktyce

17.03 Wt 8:30-11:45,

24.03 Wt 8:30-11:45

TAK

USOSmail

4.

dr Gocha Kvantaliani

Język obcy – rosyjski (0400-KS1-2LEKR), lektorat

17.03 Wt 15:30-17:00

24.03 Wt 15:30-17:00

TAK

 

5.

dr Maciej Białous

Metody badań terenowych i rynku kultury

13.03 Pt 10:15-11:45

13.03 Pt 12:00-13:30

20.03 Pt 10:15-11:45

20.03 Pt 12:00-13:30

TAK

 

6.

dr Andrzej Kondej

Reklama i public relations W i Ćw.

18.03 Śr 8:30-10:00

25.03 Śr 8:30-10:00

TAK

Zdalne prowadzenie zajęć

6.

dr Andrzej Kondej

Seminarium warsztatowe -public relations LAB

18.03 Śr 13:45-15:15

25.03 Śr 13:45-15:15

TAK

Zdalne prowadzenie zajęć

6.

dr Andrzej Kondej

Seminarium warsztatowe -reklama LAB

18.03 Śr 15:30-17:00

25.03 Śr 15:30-17:00

TAK

Zdalne prowadzenie zajęć

7.

dr Karolina Wierel

Słowo w kulturze

18.03 Śr 10:15-11:45

18.03 Śr 12:00-13:30

25.03 Śr 10:15-11:45

25.03 Śr 12:00-13:30

TAK

 

8.

dr Anetta Strawińska

Język w mediach - wykład

17.03 Wt 10:15-11:45

TAK

wysłałam prezentację studentom przez system USOS

8.

dr Anetta Strawińska

Język w mediach - ćwiczenia

24.03 Wt 10:15-11:45

TAK

wysłałam informacje studentom przez system USOS

9.

prof. dr hab. Alicja Kisielewska

Seminarium magisterskie

18.03 Śr 13:45-15:15

25.03 Śr 13:45-15:15

TAK

 

9.

prof. dr hab. Alicja Kisielewska

Kultura audiowizualna - wykład

16.03 Pn 10:15-11:45

23.03 Pn 10:15-11:45

TAK

 

9.

prof. dr hab. Alicja Kisielewska

Antropologia mediów - ćwiczenia

16.03 Pn 12:00-13:30

16.03 Pn 13:45-15:15

23.03 Pn 12:00-13:30

23.03 Pn 13:45-15:15

TAK

 

10.

prof. Mirosław Sobecki

Komunikacja międzykulturowa - ćwiczenia

13.03 Pt 10:15-11:45
20.03 Pt 10:15-11:45

TAK

system USOS

11.

mgr Anna Kulik

Język obcy – język rosyjski
ćwiczenia, 1 rok I stopnia

12.03 Cz 17:00-18:30

19.03 Cz 17:00-18:30

TAK

Zajęcia prowadzone przez USOSmail

12.

mgr Jarosław Sołomacha

Dziennikarstwo internetowe

16.03.2020, godz. 16.00

23.03.2020, godz. 16.00

TAK

 

13.

mgr Barbara Poskrobko

Język niemiecki

 

TAK

 

14.

dr Barbara Olech

Życie kulturalne - ćwiczenia

12.03 Cz 10:15-11:45

12.03 Cz 12:00-13:30

19.03 Cz 10:15-11:45

19.03 Cz 12:00-13:30

TAK

Materiały do opracowania; notatki od studentów, kontakt e-mailowy i telefoniczny

14.

dr Barbara Olech

Kulturowe konteksty historii literatury - ćwiczenia

17.03 Wt 12:00-13:30

17.03 Wt 13:45-15:15

24.03 Wt 12:00-13:30

24.03 Wt 13:45-15:15

TAK

Materiały do opracowania; notatki od studentów, kontakt e-mailowy i telefoniczny

14.

dr Barbara Olech

Seminarium

17.03 Wt 15:30-17:00

24.03 Wt 15:30-17:00

TAK

Indywidualne konsultacje w sprawie prac

15.

dr Krystyna Stawecka

Zarządzanie i marketing w instytucjach kultury (ćwiczenia)

17.03 Wt 12:00-13:30

17.03 Wt 13:45-15:15

24.03 Wt 12:00-13:30

24.03 Wt 13:45-15:15

TAK

 

16.

prof. dr hab. Irena Szczepankowska

Język a kultura (wykład)

17.03 Wt 10.15-11:45

24.03 Wt 10.15-11:45

TAK

przesłanie materiałów przez system USOS

17.

mgr Julia Żylińska

Język angielski

0400-KS1-2LEKA, ćwiczenia, gr1

16.03 Pn 12:00-13:30

23.03 Pn 12:00-13:30

TAK

(USOS, e-mail lub później platforma Blackboard, po uruchomieniu kursu)

17.

mgr Julia Żylińska

Język angielski,
430-KS1-1LEKA,
ćwiczenia, gr 1

16.03 Pn 13:45-15:15

 23.03 Pn 13:45-15:15

TAK

(USOS, e-mail lub później platforma Blackboard, po uruchomieniu kursu)

17.

mgr Julia Żylińska

Język angielski
430-KS1-1LEKA,
ćwiczenia, gr 2

16.03 Pn 15:30-17:00

23.03 Pn 15:30-17:00

TAK

(USOS, e-mail lub później platforma Blackboard, po uruchomieniu kursu)

17.

mgr Julia Żylińska

Specjalistyczny warsztat językowy,
430-KS2-1SWJ,
ćwiczenia, gr 1

12.03 Cz 8:30-10:00

19.03 Cz 8:30-10:00

TAK

(USOS, e-mail lub później platforma Blackboard, po uruchomieniu kursu)

17.

mgr Julia Żylińska

Specjalistyczny warsztat językowy,
430-KS2-1SWJ,
ćwiczenia, gr 2

12.03 Cz 10.15-11:45

19.03 Cz 10.15-11:45

TAK

(USOS, e-mail lub później platforma Blackboard, po uruchomieniu kursu)

18.

dr Wojciech Siwak

Technologie informacyjne w mediach (laboratorium) Gr 1

13.03.2020

godz. 8.30 – 10.00

TAK

Zajęcia odbyły się na platformie Moodle prowadzącego

https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, zadania online

18.

dr Wojciech Siwak

Technologie informacyjne w mediach (laboratorium) Gr 2

13.03.2020

godz. 10.15 – 11.45

TAK

Zajęcia odbyły się z na platformie Moodle prowadzącego

https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, zadania online

18.

dr Wojciech Siwak

Multimedia w kulturze (ćwiczenia)

13.03.2020

godz. 12.00 – 13.30

TAK

Zajęcia odbyły się z wykorzystaniem platformy Moodle prowadzącego

https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, zadania online, prezentacje

18.

dr Wojciech Siwak

Komunikacja medialna (wykład)

18.03.2020

godz. 13.45 – 15.15

TAK

Wykład online - wideo/audiokonferencja Big Blue Button, platforma Moodle prowadzącego: https://siwakwoj.gnomio.com

- forum przedmiotu, informacje przez USOS mail

18.

dr Wojciech Siwak

Seminarium licencjackie

18.03.2020

godz. 17.10-18.40

TAK

Platforma Moodle prowadzącego: https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, wideo/audiokonferencja, informacje przez USOS mail

18.

dr Wojciech Siwak

Technologie informacyjne w mediach (laboratorium) Gr 1

20.03.2020

godz. 8.30 – 10.00

TAK

Jw.

18.

dr Wojciech Siwak

Technologie informacyjne w mediach (laboratorium) Gr 2

20.03.2020

godz. 10.15 – 11.45

TAK

Jw.

18.

dr Wojciech Siwak

Multimedia w kulturze (ćwiczenia)

20.03.2020

godz. 12.00 – 13.30

TAK

Jw.

18.

dr Wojciech Siwak

Seminarium licencjackie

25.03.2020

godz. 17.10-18.40

TAK

Jw.

19.

dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich

How much do we know about Great Britain and the USA?

13.03 Pt 13:45-15:15

20.03 Pt 13:45-15:15

TAK

USOS mail

20.

prof. dr hab. Irena Szczepankowska

Język a kultura (wykład)

17.03 Wt 10.15-11:45

24.03 Wt 10.15-11:45

TAK

przesłanie materiałów przez system USOS

21.

mgr Karol Więch

Filozofia nowych mediów (konwersatorium)

18.03 Śr 13:45-15:15

25.03 Śr 13:45-15:15

TAK

Google Classroom

21.

mgr Karol Więch

Komunikacja medialna (ćwiczenia)

18.03 Śr 15:30-17:00

TAK

Google Classroom

21.

mgr Karol Więch

Kultura audiowizualna (ćwiczenia)

18.03 Śr 10:15-11:45

25.03 Śr 12:00-13:30

18.03 Śr 10:15-11:45

25.03 Śr 12:00-13:30

TAK

Google Classroom

21.

mgr Karol Więch

Problemy kultury popularnej (ćwiczenia)

16.03 Pn 13:45-15:15

16.03 Pn 15:30-17:00

23.03 Pn 13:45-15:15

23.03 Pn 15:30-17:00

TAK

Google Classroom

22.

mgr Paulina Sawicka

Konwersatorium „Reklama w mediach cyfrowych”

18.03 12:00-13:30

NIE

Brak możliwości poprowadzenia zajęć zdalnie z uwagi na ich interaktywność, zamysł pracy w grupach oraz samą wartość bezpośredniego kontaktu z prowadzącym.

23.

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Historia sztuki – wykład

13.03 Pt 12:00-13:30

20.03 Pt 12:00-13:30

TAK

 

23.

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Historia sztuki - ćwiczenia

13.03 Pt 8:30-10:00

13.03 Pt 10:15-11:45

20.03 Pt 8:30-10:00

20.03 Pt 10:15-11:45

TAK

 

23.

prof. dr hab. Andrzej  Kisielewski

Teoria sztuki - wykład

24.03 Wt 15:30-17:00

TAK

 

23.

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Historia i teoria reklamy - wykład

13.03 Pt 13:45-15:15

20.03 Pt 13:45-15:15

TAK

 

23.

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Komunikowanie w reklamie i PR

17.03 Wt 15:30-17:00

TAK

 

23.

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Seminarium mgr

17.03 Wt 17:15-18:45

24.03 Wt 17:15-18:45

TAK

 

24.

mgr Edyta Jurkiewicz

Polityka kulturalna w regionie – prognozowanie, strategia i planowanie w instytucjach kultury - ćwiczenia

18.03 Śr 16:00-17:30

25.03 Śr 16:00-17:30

NIE

 

25.

dr Tomasz Adamski

Photography workshop (ćwiczenia)

18.03 13:45 – 15:15

25.03 13:45 -15:15

TAK

Studenci dostaną tekst do przeczytania i samodzielnie będą musieli wykonać zdjęcie z wybranym aspektem kompozycji.

25.

dr Tomasz Adamski

Problemy współczesnego świata i ich odbicie w filmie (konwersatorium)

20.03 12:00 – 15:15

TAK

Studenci dostaną do obejrzenia link z filmem. Po obejrzeniu będą musieli napisać na ten temat esej.

25.

dr Tomasz Adamski

Seminarium licencjackie

13.03 10:15-11:45

20.03 10:15-11:45

TAK

Jestem cały czas w kontakcie z moimi seminarzystami (tymi którzy piszą). Prace licencjackie powstają a poszczególne ich fragmenty są sprawdzane na bieżąco.

25.

dr Tomasz Adamski

Warsztaty filmowe

13.03 8:30-10:00

20.03 8:30-10:00

TAK

Studenci dostaną do analizy fragment filmu (na którym będą musieli rozpoznać poszczególne plany filmowe). Rozpocznie się praca nad własnym scenariuszem krótkiej etiudy filmowej.

26.

Urszula Gołaszewska-Kaczan

Podstawy marketingu  wykład

13.03 Pt 17:10-18:40

16.03 Pn 17:10-18:40

17.03 Wt 17:10-18:40

23.03 Pn 17:10-18:40

24.03 Wt 17:10-18:40

TAK

Poszczególne wykłady zostaną umieszczone na platformie e-learningowej UwB

w dniach

13.03.2020

16.03.2020

17.03.2020

18.03.2020

19.03.2020

o godz. 17.10

27.

Prof. dr hab. Jolanta Sztachelska

Teoria sztuki –ćwiczenia

16.03 Pn 10:15-11:45

16.03 Pn 12:00-13:30

 

 

23.03 Pn 10:15-11:45

23.03 Pn 12:00-13:30

TAK

Studenci otrzymali polecenie odbycia wirtualnej wycieczki do muzeum i robi z tego notatkę – polecenie przez USOS mail

 

Zajęcia online na platformie zoom  zgodnie z programem

27.

Prof. dr hab. Jolanta Sztachelska

Kreatywne pisanie

16.03 Pn 15:30-17:00

 

 

 

23.03 Pn 15:30-17:00

TAK

Studenci otrzymali polecenie odbycia wirtualnej wycieczki do muzeum i robi z tego notatkę – polecenie przez USOS mail

 

Zajęcia online na platformie zoom  zgodnie z programem

INFO OD DR WOJCIECHA SIWAKA:

UWAGA:

W celu ułatwienia studentom organizacji spotkań w trybie zdalnym zajęcia w terminach 12.03.2020 – 25.03.2020 zostały zaplanowane w terminach zgodnych z planem zajęć stacjonarnych w semestrze letnim.

W przypadku przedłużenia zawieszenia zajęć w salach i laboratoriach UwB zajęcia mogą być kontynuowane zdalnie w kolejnych tygodniach zgodnie z planem zajęć stacjonarnych.

Zajęcia zdalne odbywają się na platformie Moodle prowadzącego https://siwakwoj.gnomio.com w formie czatu grupowego, dyskusji na forum przedmiotu, zadań online oraz w trybie wideo/audiokonferencji w systemie Big Blue Button.

Wszyscy uczestniczący w zajęciach studenci mają już indywidualny dostęp do platformy Moodle prowadzącego, na której umieszczone zostały materiały do zajęć, zadania online, forum i czat oraz materiały audio/wideo i narzędzia audio/wideokonferencyjne.

Studenci będą powiadamiani o sprawach związanych z zajęciami przez USOS mail.


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie