Lp.

Prowadzący

Przedmiot
i forma zajęć
(ćwiczenia, wykład, itp.).

Termin zgodnie z rozkładem zajęć

Możliwość prowadzenia zajęć w systemie zdalnym

(Wstawić TAK/NIE)

Uwagi

1

dr Barbara Olech

Życie kulturalne - ćwiczenia

26.03 Cz 10:15-11:45

26.03 Cz 12:00-13:30

02.04 Cz 10:15-11:45

02.04 Cz 12:00-13:30

TAK

Materiały do opracowania; notatki od studentów, kontakt e-mailowy i telefoniczny

1

dr Barbara Olech

Kulturowe konteksty historii literatury - ćwiczenia

31.03 Wt 12:00-13:30

31.03 Wt 13:45-15:15

07.04 Wt 12:00-13:30

07.04 Wt 13:45-15:15

TAK

Materiały do opracowania; notatki od studentów, kontakt e-mailowy i telefoniczny

1

dr Barbara Olech

Seminarium

31.03 Wt 15:30-17:00

07.04 Wt 15:30-17:00

TAK

Indywidualne konsultacje w sprawie prac,

telefon, e-mail,

messenger

2

dr Anna Augustyn

Marketing terytorialny (ćwiczenia oraz wykład)

27.03 Pt 8.30-10.00

3.04 Pt 8.30-10.00

TAK

 

3

dr Krystyna Stawecka

Zarządzanie i marketing w instytucjach kultury (ćwiczenia)

31.03 Wt 12:00-13:30

31.03 Wt 13:45-15:15

7.04 Wt 12:00-13:30

7.04 Wt 13:45-15:15

TAK

 

4

dr Karolina Wierel

Słowo w kulturze

1.04 Śr 10:15-11:45

1.04 Śr 12:00-13:30

8.04 Śr 10:15-11:45

8.04 Śr 12:00-13:30

TAK

 

5

mgr Maja Rogala

Konwersatorium filmoznawcze   

26.03 Cz 8:30-10:00

2.04 Cz 8:30-10:00

TAK

 Zajęcia    w formie wideokonferencji prowadzone  przez komunikator internetowy Skype 

30 .03. 2020. 06.04. 2020  godz. 11.00

5

mgr Maja Rogala

Historia Kultury 

(ćwiczenia)

26.03 Cz 10:15-11:45
26.03 Cz 12:00-13:30

2.04 Cz 10:15-11:45
2.04 Cz 12:00-13:30

TAK 

 Zajęcia    w formie wideokonferencji prowadzone  przez komunikator internetowy Skype

31.03.2020, 06.04. 2020 godz. 11

6

dr n. hum. Gocha Kvantaliani

Język obcy – rosyjski (0400-KS1-2LEKR), lektorat

31.03 Wt 15:30-17:00

7.04 Wt 15:30-17:00

TAK

 

7

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Historia sztuki – wykład

27.03 Pt 12:00-13:30

3.04 Pt 12:00-13:30

TAK

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Historia sztuki - ćwiczenia

27.03 Pt 8:30-10:00

27.03 Pt 10:15-11:45

3.04 Pt 8:30-10:00

3.04 Pt 10:15-11:45

TAK

 

7

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Teoria sztuki - wykład

7.04 Wt 15:30-17:00

TAK

 

7

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Historia i teoria reklamy

27.03 Pt 13:45-15:15

3.04 Pt 13:45-15:15

TAK

 

7

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Komunikowanie wizualne w reklamie i PR

31.03 Wt 15:30-17:00

TAK

 

7

prof. dr hab. Andrzej Kisielewski

Seminarium mgr

31.03 Wt 17:15-18:45

7.03 Wt 17:15-18:45

TAK

 

8

Marcin Milczunas

Wychowanie Fizyczne

nie

NIE

Zestaw ćwiczeń do wykonania w domu studenci  otrzymają na  maila.

9

dr Nina Raczkiewicz

Gwary Podlasia, ćwiczenia

26.03 Cz 12:00-13:30

2.04 Cz 12:00-13:30

TAK

Kontakt ze studentami poprzez USOSmail

10

prof. dr hab. Irena Szczepankowska

Język a kultura (wykład)

31.03 Wt 10.15-11:45

7.04 Wt 10.15-11:45

TAK

z wykorzystaniem USOS i poczty elektronicznej

11

dr Maciej Białous

Metody badań terenowych i rynku kultury

27.03 Pt 10:15-11:45

27.03 Pt 12:00-13:30

3.04 Pt 10:15-11:45

3.04 Pt 12:00-13:30

TAK

Platforma Blackboard

12

mgr Julia Żylińska

Język angielski,

0400-KS1-2LEKA, ćwiczenia, gr1

30.03 Pn 12:00-13:30

6.04 Pn 12:00-13:30

TAK

(USOS, e-mail oraz platforma Blackboard)

12

mgr Julia Żylińska

Język angielski,

430-KS1-1LEKA, ćwiczenia, gr 1

30.03 Pn 13:45-15:15

6.04 Pn 13:45-15:15

TAK

(USOS, e-mail oraz platforma Blackboard)

12

mgr Julia Żylińska

Język angielski,

430-KS1-1LEKA, ćwiczenia, gr 2

30.03 Pn 15:30-17:00

6.04 Pn 15:30-17:00

TAK

(USOS, e-mail oraz platforma Blackboard)

12

mgr Julia Żylińska

Specjalistyczny warsztat językowy,

430-KS2-1SWJ, ćwiczenia, gr 1

26.03 Cz 8:30-10:00

2.04 Cz 8:30-10:00

TAK

(USOS, e-mail oraz platforma Blackboard)

12

mgr Julia Żylińska

Specjalistyczny warsztat językowy,

430-KS2-1SWJ, ćwiczenia, gr 2

26.03 Cz 10.15-11.45

2.04 Cz 10.15-11.45

TAK

(USOS, e-mail oraz platforma Blackboard)

13

prof. dr hab. Alicja Kisielewska

Kultura audiowizualna – wykład – II rok I stopnia

30.03 Pn 10.15-11.45

6.04 Pn 10.15-11.45

TAK

 

13

prof. dr hab. Alicja Kisielewska

Antropologia mediów – ćwiczenia I rok II stopnia

30.03 Pn 12:00-13:30

30.03 Pn 13:45-15:15

6.04 Pn 12:00-13:30

6.04 Pn 13:45-15:15

TAK

 

13

prof. dr hab. Alicja Kisielewska

Seminarium mgr. II rok II stopnia

1.04 Śr 13.45-15.15

8.04 Śr 13.45-15.15

TAK

 

14

dr Wojciech Siwak

Technologie informacyjne w mediach (laboratorium) Gr 1

27.03.2020

godz. 8.30 – 10.00

TAK

Zajęcia na platformie Moodle prowadzącego

https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, zadania online, wideokonferencja w Blackboard Collaborate

14

dr Wojciech Siwak

Technologie informacyjne w mediach (laboratorium) Gr 2

27.03.2020

godz. 10.15 – 11.45

TAK

Zajęcia na platformie Moodle prowadzącego

https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, zadania online, wideokonferencja w Blackboard Collaborate

14

dr Wojciech Siwak

Multimedia w kulturze (ćwiczenia)

27.03.2020

godz. 12.00 – 13.30

TAK

Zajęcia na platformie Moodle prowadzącego

https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, zadania online, prezentacje, wideokonferencja w Blackboard Collaborate

14

dr Wojciech Siwak

Komunikacja medialna (wykład)

01.04.2020

godz. 13.45 – 15.15

TAK

Wykład online - wideo/audiokonferencja Blackboard Collaborate, platforma Moodle prowadzącego: https://siwakwoj.gnomio.com, – czat grupowy, forum

14

dr Wojciech Siwak

Seminarium licencjackie

01.04.2020

godz. 17.10-18.40

TAK

Platforma Moodle prowadzącego: https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, wideo/audiokonferencja Blackboard Collaborate, informacje przez USOS mail

14

dr Wojciech Siwak

Technologie informacyjne w mediach (laboratorium) Gr 1

03.04.2020

godz. 8.30 – 10.00

TAK

Zajęcia na platformie Moodle prowadzącego

https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, zadania online, wideokonferencja w Blackboard Collaborate

14

dr Wojciech Siwak

Technologie informacyjne w mediach (laboratorium) Gr 2

03.04.2020

godz. 10.15 – 11.45

TAK

Zajęcia na platformie Moodle prowadzącego

https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, zadania online, wideokonferencja w Blackboard Collaborate

14

dr Wojciech Siwak

Multimedia w kulturze (ćwiczenia)

03.04.2020

godz. 12.00 – 13.30

TAK

Zajęcia na platformie Moodle prowadzącego

https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, zadania online, prezentacje, wideokonferencja w Blackboard Collaborate

14

dr Wojciech Siwak

Seminarium licencjackie

08.04.2020

godz. 17.10-18.40

TAK

Platforma Moodle prowadzącego: https://siwakwoj.gnomio.com

– czat grupowy, forum, wideo/audiokonferencja Blackboard Collaborate

15

prof. dr hab. Krzysztof Arcimowicz

Media w Polsce (wykład)

01.04 Śr 8:30-10:00

03.04 Pt 10:15-11:45

08.04 Śr 8:30-10:00

TAK

O ile sprzęt, technologia i platforma Blackboard pozwoli

15

prof. dr hab. Krzysztof Arcimowicz

Antropologia płci (ćwiczenia)

01.04 Śr 10:15-11:45

01.04 Śr 12:00-13:30

08.04 Śr 10:15-11:45

08.04 Śr 12:00-13:30

TAK

j.w.

15

prof. dr hab. Krzysztof Arcimowicz

Postawy antropologii mediów (wykład)

02.04 Cz 13:45-15:15

TAK

j.w.

15

prof. dr hab. Krzysztof Arcimowicz

Postawy antropologii mediów (ćwiczenia)

03.04 Pt 13:45-15:15

TAK

j.w.

15

prof. dr hab. Krzysztof Arcimowicz

Antropologia kultury

w badaniach marketingowych (wykład)

03.04 Pt 15:30-17:00

TAK

j.w.

16

dr Tomasz Adamski

Photography workshop

1.04 Śr 13:45 – 15:15

8.04 Śr 13:45 -15:15

TAK

Usos email/ blackboard

16

dr Tomasz Adamski

Seminarium licencjackie

27.03 Pt 10:15-11:45

 3.04 Pt 10:15-11:45

TAK

USOS email

16

dr Tomasz Adamski

Warsztaty filmowe

27.03 Pt 8:30-10:00

3.04 Pt 8:30-10:00

TAK

USOS email/blackboard

17

prof. dr hab. Irena Matus

Warsztaty etnograficzne

30.03 Pn 13:45-15:15

6.04 Pn 13:45-15:15

TAK

 

17

prof. dr hab. Irena Matus

Seminarium magisterskie

30.03 Pn 8:30-10:00

6.04 Pn 8:30-10:00

TAK

 

17

prof. dr hab. Irena Matus

Historia kultury (wykład)

30.03 Pn 12:00-13:30

6.04 Pn 12:00-13:30

NIE

 

18

mgr Joanna Mytnik-Daniluk

Filmoterapia w teorii i praktyce

31.03 Wt 10:15-11:45

TAK

USOSmail / wideokonferencja

19

mgr Jarosław Sołomacha

Dziennikarstwo internetowe

30.03 16.00-17:30

6.04 16.00-17:30

TAK

 

20

mgr Anna Kulik

Język obcy – język rosyjski
ćwiczenia, 1 rok I stopnia

26.03 Cz 17:00-18:30

2.04 Cz 17:00-18:30

TAK

przez USOSmail

21

Prof. dr hab. Jolanta Sztachelska

Teoria sztuki –ćwiczenia

30.03 Pn 10:15-11:45

30.03 Pn 12:00-13:30

6.04 Pn 10:15-11:45

6.04 Pn 12:00-13:30

TAK

Zajęcia próbne odbyłam
25.03.2020, poza tym studenci zrobili notatkę z wirtualnego zwiedzania muzeów

21

Prof. dr hab. Jolanta Sztachelska

Kreatywne pisanie

30.03 Pn 15:30-17:00

6.04 Pn 15:30-17:00

TAK

Zajęcia próbne odbyły się 25.03.2020 , studenci mają do wykonania prace pisemne (opowiadanie, wywiad, przepis kulinarny, etc.)

22

dr Anetta Strawińska

Język w mediach - wykład

31.03 Wt 10:15-11:45

TAK

USOSmail

22

dr Anetta Strawińska

Język w mediach - ćwiczenia

7.04 Wt 10:15-11:45

TAK

USOSmail

23

mgr Paulina Sawicka

Konwersatorium „Reklama w mediach cyfrowych”

16.04 13:45-15:15

21.04 13:45-15:15

TAK

 

24

mgr Karol Więch

Kultura audiowizualna

1.04.2020 Śr 10:15-11:45/12:00-13:30

8.04.2020 Śr 10:15-11:45/12:00-13:30

TAK

Google Classroom

24

mgr Karol Więch

Problemy kultury popularnej

30.03 Pn13:45-15:15

15:30-17:00

6.04 Pn 13:45-15:15

15:30-17:00

TAK

Google Classroom

24

mgr Karol Więch

Filozofia nowych mediów

1.04.2020 Śr 13:45-15:15

8.04.2020 Śr 13:45-15:15

TAK

Google Classroom

24

mgr Karol Więch

Komunikacja medialna

1.04 Śr 15:30-17:00

TAK

Google Classroom

Informacja od dr Wojciecha Siwaka:

UWAGA:

W celu ułatwienia studentom organizacji spotkań w trybie zdalnym zajęcia w terminach 26.03.2020 – 08.04.2020 zostały zaplanowane w terminach zgodnych z planem zajęć stacjonarnych w semestrze letnim.

Zajęcia zdalne odbywają się w godzinach wskazanych w rozkładzie w trybie wideo/audiokonferencji w systemie Blackboard Collaborate oraz na platformie Moodle prowadzącego https://siwakwoj.gnomio.com w formie czatu grupowego, dyskusji na forum przedmiotu, zadań online.

Wszyscy uczestniczący w zajęciach studenci mają dostęp do platformy Moodle prowadzącego, na której umieszczone zostały materiały do zajęć, zadania online, forum i czat oraz materiały audio/wideo oraz linki do audio/wideokonferencji online.

Studenci powiadamiani są o sprawach związanych z zajęciami przez USOS mail oraz przez powiadomienia na platformie Moodle prowadzącego.

Konsultacje odbywają się online po umówieniu terminu przez mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojciech Siwak

 

Laptopy Covid19


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie