cenzura

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | Akademia Ignatianum w Krakowie | Uniwersytet w Białymstoku

serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję z cyklu Konferencje Studentów i Studentek Kulturoznawstwa pt.Tabu, zakaz, dyscyplina, cenzura w kulturze współczesnej, 14 października 2016 r.

Celem przyświecającym kolejnej konferencji z cyklu KSiSK będzie próba odnalezienia odpowiedzi na jedno z bardziej palących pytań związanych ze współczesną popkulturą oraz kulturą masową: czy we współczesnym świecie wciąż występują mechanizmy tabuizacji? Jeśli tak, to jaka łączy je relacja z zakazem, dyscypliną i cenzurą? Jak zmienia się charakter prymarnych zakazów w kulturze współczesnej? Jeśli nie, to jakie pojęcia i inne procedury zastąpiły klasyczne tabu, rozumiane jako podstawowy i definitywny zakaz kulturowy? Czy istnieją sposoby jego obejścia, co wskazywałoby na to, że tabu istnieje? A może społeczne (językowe, retoryczne, instytucjonalne) i szerzej – kulturowe ramy tabuizacji i kultury zakazu (takie jak uczestnictwo, indywidualizm, medialność) są nieokreślone i płynne, przez co wpisują się w praktyki kulturowe, stanowiąc raz ich pragmatyczną część, innym zaś razem − indywidualną albo zbiorową negację zakazu/-ów?  

Czy dziś jeszcze problem komunikacyjnego kodu tabuizacji, związany z podstawowymi terminami językoznawczymi i semiotycznymi (takimi jak intencja, odbiorca, nadawca, kontekst, ale także w sensie formalnym interpretacja przekazu i reinterpretacja komunikacji), może stanowić punkt wyjścia dla zastanowienia się nad kwestiami przemian paradygmatu dotyczącego kwestii zakazu społecznego i kulturowego? W XXI wieku zmienia się on wraz z obecnością kultury popularnej oraz jej wpływami, natomiast wraz z ingerencją innych dyskursów (np. ekonomicznego, prawnego) przekształca w szeroko pojęte pole kultury, rozszerzając granice swego oddziaływania lub inicjując w łonie swoich praktyk procesy odwrotne: (auto)zanikania czy własnej nieobecności.

Organizatorzy wraz z prelegentami chcieliby naszkicować mapę przemian/rekonstrukcji zakazu kulturowego,  który jednak wciąż odwołuje się do kontekstów aksjologicznych, mimo merytorycznego potencjału przemian współczesnego popkulturowego, a nawet kiczowatego, pozbawionego głębokiej refleksji świata rzeczy, ready mades – jako przemijających i chwilowych fabuł ponowoczesności czy też obecności innych dyskursów wydających się spychać i relatywizować klasyczne rozumienie podstawowych zakazów obecnych w kulturze. Na ich miejsce pojawiają się nowe, podobnie nietrwałe, jednorazowe, indywidualne mechanizmy, których związek z popkulturą jest strukturalny.

Do wygłoszenia referatów zapraszamy szczególnie studentów i doktorantów oraz młodszych pracowników naukowych.

Proponowane przykładowe zagadnienia:

– Rekonstrukcje pojęcia tabu kulturowego i procesu tabuizacji.
− Tabu – zakaz – norma, nakaz – opresja – różnice, dialog, redefinicje pojęć i dyskursów.
− Negacje a negocjacje – postawy uczestników „kultury zakazu”?
− Synchronia i diachronia tabu. Wielość czy inflacja zakazu kulturowego?  
− Językowe/komunikacyjne determinanty tabuizacji (retoryki i poetyki zakazu, uczestnicy praktyk czy orędownicy ich  zniesienia?).
− Społeczne i instytucjonalne konteksty zakazu/-ów.  
− Kulturowe zakazy i ich współczesne prefiguracje.
− Cenzura jako tabu – zróżnicowanie funkcji i wielość oddziaływań.
− Masowość wobec tabu – tabu w kulturze masowej.
− Tabu w kulturze uczestnictwa i kulturze mediów.
− Metaforyzacja/sloganowość zakazu kulturowego.
− Debata publiczna a zakaz społeczny – konformizm  i poprawność.
− Mechanizmy tabuizacji w społeczeństwach otwartych (tabuistyczne historie doktryn kulturowych).
− Tabu w nauce.

Opłata konferencyjna: 100 zł

Zgłoszenia, zawierające imię, nazwisko, stopień naukowy, tytuł wystąpienia oraz   abstrakt do 200 słów, należy nadsyłać  do 15 września 2016 roku na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informację o przyjęciu referatu otrzymają Państwo do1 października 2016 roku.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru zgłoszeń.

Komitet organizacyjny:

dr Marcin Jewdokimow (UKSW)
dr Aneta Kliszcz (AI w Krakowie)
dr Krzysztof Korotkich (UwB)
dr Paweł Kuciński (UKSW, sekretarz konferencji)
dr Brygida Pawłowska-Jądrzyk (UKSW)
dr Laura Polkowska (UKSW)
mgr Anelia Radomirova (UKSW)
dr Magdalena Złocka-Dąbrowska (UKSW)


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie