Informujemy, że kolejna tura wnioskowania o miejsce w Domu Studenta będzie otwarta od 23.09.2021 r. (od godz.18.00) do 29.09.2021 r. (do godz. 23.59). 

Więcej informacji na stronie: https://uwb.edu.pl/domy-studenta-3143


Szanowni studenci - mieszkańcy Domu Studenta,


uprzejmie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją Jego Magnificencja Rektor podjął decyzję
o zakazie przyjmowania i kwaterowania gości oraz osób z zewnątrz do odwołania.

MIEJSCA W DOMU STUDENTA 

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim w roku akademickim 2020/2021 w systemie USOSweb

Terminy składania wniosku na rok akademicki 2020/2021:

  • studenci kontynuujący studia składają (w systemie) wniosek w terminie do 10 sierpnia 2020,
  • kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów składają (w systemie) wniosek w terminie do 15 września 2020

______________________________________________________

KLIKNIJ: INSTRUKCJA Składania Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta w systemie USOSweb

Studencie,  zanim rozpoczniesz wypełnianie  Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w instrukcji oraz z harmonogramem wnioskowania

O miejsce w Domu Studenckim (DS) możesz ubiegać się, jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych. Pierwszeństwo przysługuje studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie

Jeżeli posiadasz obywatelstwo polskie lub jesteś cudzoziemcem odbywającym studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, niezbędnym załącznikiem do Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim jest Oświadczenie o dochodach, które musisz wypełnić zanim przystąpisz do wypełniania Wniosku.

Student, któremu przyznane zostało miejsce w domu studenckim, w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia o przyznaniu miejsca, składa wniosek w dziekanacie w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.

______________________________________________________

Pliki do pobrania:

  Kliknij: Przejście na stronę Domu Studenta

 

Harmonogramczynności w postępowaniach dotyczących przyznawaniamiejsc w DomuStudentaUniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2020/2021

 

Czynności

Kandydat przyjęty na studia, w tym kandydat przyjęty na studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2020/2021

Student kontynuujący studia

 

od 03.09.2020 r.

godz. 00:01

od 21.09.2020 r.

godz. 00:01

Uruchomienie generowania wniosków w USOSweb UwB.

15.09.2020 r.

godz. 23:59

22.09.2020 r.

godz. 23:59

Zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w USOSweb UwB.

od 16.09.2020 r.             do 18.09.2020 r.

23.09.2020 r.

            

Rozpatrywanie wniosków przez kierowników poszczególnych jednostek

organizacyjnych.

od 19.09.2020 r.

do 20.09.2020 r.

24.09.2020 r.

Potwierdzenie przyjęcia przydziałów przez studentów w systemie USOSweb UwB.

21.09.2020 r.

25.09.2020 r.

Odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili przyjęcia przydziału.

 

Komunikat nr 15 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 r.
w sprawie cennika opłat za miejsce w domu studenta od roku akademickiego 2020/2021


Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), ustala się następujący cennik opłat za miejsce w Domu Studenta ul. Żeromskiego 1 w Białymstoku (opłata za jedną osobę) od roku akademickiego 2020/2021:

1) Studenci UwB obywatele polscy oraz studenci UwB nieposiadający obywatelstwa polskiego, a także studenci przyjeżdżający w ramach studenckiej wymiany krajowej i międzynarodowej i studenci przyjeżdżający w ramach porozumień o współpracy edukacyjnej oraz doktoranci UwB

  • 400 zł / miesiąc
  • 45 zł / doba

2) Studenci, którym miejsca zostały przyznane przez Parlament Studencki

  • 200 zł / miesiąc
  • 25zł / doba