REKRUTACJA DO PROGRAMU ERASMUS+

 

Erasmus grafika

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

WYJAZD NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Studenci kulturoznawstwa! Zapraszamy do udziału w europejskim programie wymiany studentów Erasmus+.

Obecnie współpracujemy z następującymi uczelniami:

Student ubiegający się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+:

  • powinien być zarejestrowany jako student Uniwersytetu w Białymstoku,
  • powinien w momencie wyjazdu być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia ,
  • nie może realizować wyjazdu w ostatnim semestrze każdego ze stopni studiów.

Łączny czas trwania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ (studia oraz praktyki) nie może przekroczyć:

  • 12 miesięcy na studiach pierwszego i 12 miesięcy na studiach drugiego stopnia
  • Limit miesięcy możliwych do wykorzystania na danym poziomie studiów obejmuje również wcześniejsze wyjazdy w ramach programu LLP-Erasmus.

Stypendium miesięczne osób wyjeżdżających na studia zagraniczne w roku akademickim 2022/23 jest obliczane indywidualnie dla poszczególnych krajów. Wysokość stypendium zostaje ustalona w następujących kwotach miesięcznych, w zależności od kraju wyjazdu:

Grupa 1:  Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy  –  550 EUR

Grupa 2:  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry – 450 EUR

 

Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów.

Etapy rekrutacji:

Etap I: ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW (w języku polskim).

- CV z informacjami dotyczącymi edukacji, odbytych praktyk, działalności naukowej;

- formularza zgłoszeniowego dla studentów (SMS) (do pobrania na stronie https://uwb.edu.pl/studenci-polscy-wyjazdy-na-studia-sms)

- dokumentu poświadczającego średnią ocen z dotychczasowego toku studiów (z dziekanatu). Proszę zwrócić się do p. Ewy Czykwin z prośbą o wystawnie takiego zaświadczenia.

Do osób, które złożą komplet dokumentów, zostaną wysłane zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Etap II: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w języku angielskim i w języku polskim. Podczas rekrutacji sprawdzana będzie znajomość języka obcego pozwalająca na swobodną komunikację oraz motywacje studenta do wyjazdu.

W przypadku wyjazdu do UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA prosimy o dokument poświadczający znajomość języka włoskiego – certyfikat bądź zaświadczenie ze szkoły językowej lub o deklarację nauki języka włoskiego w czasie poprzedzającym wyjazd na uczelnię przyjmującą.

W przypadku wyjazdu na KATHOLISCHE UNIVERSITAT EICHSTÄTT-INGOLSTADT studenci powinni posiadać kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego oraz niemieckiego.

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o wysłanie dokumentów nie później niż do 21.10.2022 r. (PIĄTEK) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji udziela koordynator programu Erasmus+ na kierunku kulturoznawstwo UwB: dr Ewa Kępa, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania i szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie UwB: https://uwb.edu.pl/studenci-polscy-wyjazdy-na-studia-sms

SPOTKANIE INFORMACYJNE ODBĘDZIE SIĘ 13 PAŹDZIERNIKA 2022 r. (CZWARTEK) o godzinie 13.30 W SALI B6.Pracownicy uczelni mogą w ramach programu Erasmus+ aplikować na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych. Wyjazdy te są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych umiejętności, umożliwiają nawiązywanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy między jednostkami uczelni i instytucji partnerskich.


Terminy rekrutacji na wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+:
KA131 2021 - 25.10.2021 r.- 7.11.2021 r.
KA107 2020 - 8.11.2021- 9.01.2022 r.

Szczegółowe informacje o zasadach aplikacji znajdują się pod adresami:
https://uwb.edu.pl/kraje-programu-ue-i-stowarzyszone
https://uwb.edu.pl/wspolpraca-z-krajami-partnerskimi-ka107-2019-2022"


 

 

 

 

Szanowni studenci kulturoznawstwa!

Informuję, że istnieje możliwość wyjazdu na praktyki w ramach programu Erasmus+. Praktyki mogą być zaliczeniem obowiązkowych praktyk jakie student kulturoznawstwa musi zrealizować w trakcie studiów.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:


- pobyt na praktyce może trwać od 2 do 12 miesięcy. Wyjazdy mogą być realizowane zarówno w okresie wakacyjnym, jak i w trakcie roku akademickiego. Przy czym wyjazdy realizowane w trakcie roku akademickiego wiążą się z koniecznością uzyskania zgody na indywidualną organizację studiów. Zasadą są praktyki trwające do 3 miesięcy. Na pobyt dłuższy należy uzyskać zgodę Uczelnianego Koordynatora;
- udział w programie jest możliwy również w przypadku absolwentów. Tego typu wyjazdy mogą być realizowane w okresie do 18 miesięcy po zakończeniu danego poziomu studiów. Warunkiem jest jednak zakwalifikowanie się na wyjazd przed obroną;
- praktyki można realizować we wszystkich krajach uczestniczących w programie (kraje UE), we wszelkiego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach z wyłączeniem instytucji unijnych oraz polskich przedstawicielstw za granicą (lista instytucji unijnych, w których nie można odbywać praktyki znajduje się tutaj: http://europa.eu/about-eu/).
- instytucję, w której ma odbyć się praktyka, student musi znaleźć samodzielnie. Warunkiem jest zgodność praktyki z kierunkiem studiów.
- stypendium na wyjazd wynosi 400, 500 lub 600 € miesięcznie w zależności od kraju, w którym będzie się odbywać praktyka. Lista krajów oraz szczegółowe warunki finansowania wyjazdów znajdują się w pliku 'zasady finansowe';
- student może skorzystać z listy organizacji zamieszczonej na stronie UwB, w której studenci odbywali już praktyki lub samodzielnie znaleźć organizację/instytucję i uzyskać zgodę od jej przedstawiciela na przyjęcie studenta w roli praktykanta. Wybór instytucji, w której student chce odbyć praktyki powinna być adekwatna z kierunkiem studiów.
- aby zgłosić się na wyjazd należy pobrać i wypełnić Learning Agreement (LA) oraz formularz zgłoszeniowy. Oba dokumenty podpisane przez wszystkie wymienione osoby należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej (DWM), ul. Świerkowa 20 B, pokój 1/7 (parter). Do zgłoszenia wystarczy skan LA, jednak formularz zgłoszeniowy musi być oryginalny. Instrukcje wypełniania LA znajdują się na stronach 6-9 dokumentu. Odnośniki oraz informacje o tym, gdzie
odnaleźć kody dziedzin, sektory itp. znajdują się na stronie 10. W razie kłopotów lub pytań dotyczących uzupełnienia dokumentu należy kontaktować się z Działem Współpracy Międzynarodowej (DWM),e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 745 7089.
- kolejność wypełniania dokumentów: po uzgodnieniu z instytucją przyjmującą programu praktyki i wypełnieniu LA, należy wysłać go do instytucji przyjmującej, która uzupełnia dane kontaktowe, wypełnia rubrykę "The receving organisation/enterprise" oraz podpisuje dokument. Z podpisanym LA oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy udać się do koordynatora wydziałowego (lista i kontakt w zakładce " Erasmus+") w celu uzyskania podpisów oraz akceptacji wyjazdu. Następnie kompletne dokumenty należy dostarczyć do DWM.
- studenci, których praktyka będzie odbywała się w języku angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, niemieckim lub niderlandzkim będą musieli przed wyjazdem i po powrocie wypełnić test językowy on-line. Chętne osoby w trakcie pobytu mogą również wziąć udzial w kursie językowym on-line.

- praktyki realizowane z programu Erasmus+ mogą być rozliczane także jako praktyki zawodowe, po ustaleniu szczegółów z opiekunem praktyk (dr Tomaszem Adamskim) i koordynatorem programy Erasmus+ na kulturoznawstwie (dr Ewą Kępą).

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dokumenty do pobrania i informacje szczegółowe znajdą Państwo na stronie UwB:
https://www.uwb.edu.pl/formularze
https://www.uwb.edu.pl/lista-firm-i-instytucji
https://www.uwb.edu.pl/oferty-praktyk


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie